Skip to content

Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników.

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyły się kolejne warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS. Warsztaty poprowadził dla Państwa Marcin Kaczmarek. Marcin jest osobą z wieloletnią praktyką w obsłudze systemów ERP. Partycypuje w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Przede wszystkim nie można Marcinowi odmówić wiedzy z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji o systemie, nie tylko pod kątem funkcjonalnym ale i użytkowym. Webinar poświęcony został zmianom w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnieniu wiedzy o module. W szczególności zwrócono uwagę na:

-Nowe sposoby liczenia limitów i zwrotów podatku akcyzowego dla nowych wniosków w 2023 roku.

-Zmianę limitu i wyliczenie kwoty zwrotu dla rolników składających nowy wniosek w 2023 roku.

-Wyliczanie zwrotu podatnikom posiadającym inne zwierzęta niż bydło, a składającym faktury za 1 okres.

-Nowe wzory decyzji (określającej, zmieniającej, odmawiającej).

-Współpraca z EGiB i konfiguracja połączenia z GML.

-Ujęcie według widoku geodezyjnego.

-Porównywanie danych podatkowych z EGiB.

-Konfiguracja deklaracji, informacji podatkowych, dodawanie załączników.

-Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę.

-Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę. Nowa prezentacja zmian danych osobowych dla listy osób.

-Sprawozdanie Rb27s oraz skutki obniżenia stawek – nowy sposób zapamiętywania danych.

-Współpraca z obiegiem dokumentów i repozytorium.

-Praktyczne wskazówki porządkowania danych.

Dziękujemy za udział w spotkaniu. Zapraszamy śledzenia Akademii Tensoft, aby być na bieżąco z proponowanymi szkoleniami: https://www.tensoft.pl/akademia-tensoft/.

Pozostałe informacje

Cyberbezpieczny Samorząd z Tensoftem

Cyfrowy charakter wymiany informacji i dokumentów niesie ze sobą zagrożenia.

Zyskaj środki na cyfryzację.

Czas na ostatnie odliczanie. Odliczamy do siódmego naboru wniosków w

Cyberbepieczny Samorząd z Tensoftem? To możliwe! Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić

Tworzymy, wdrażamy oraz aktualizujemy dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Czym jest i czym może być eKancelaria?

Oprogramowanie eKancelaria dotyka obszaru czynności kancelaryjnych realizowanych w JST. Wprowadza

Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami z nami jest lekkie, łatwe i przyjemne!

W związku ze zmianami, które niesie ze sobą ogłoszenie ministra

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z