Zamówienia Publiczne

System Zamówienia Publiczne obejmuje prowadzenie ewidencji całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym:

  • Ewidencji ofert   
  • Członków komisji   
  • Powołanych biegłych   
  • Protestów   
  • Oczywistych omyłek   
  • Błędów formalnych   
  • Ogłoszeń prasowych o zamówieniu   
  • Sporządzanie sprawozdań dla Regionalnych Izb Rozrachunkowych   
  • Druk wszelkich formularzy wymaganych podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   
  • Sporządzanie (definiowanie) dowolnych zestawień

System Zamówienia Publiczne posiada pełne zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem do danych. Zarządzanie prawami dostępu możliwe jest dla Użytkownika o prawach administratora programu. Wszelkie zabezpieczenia realizowane są przez system haseł i uprawnień w systemie. Można zdefiniować dla każdego operatora różne hasło i dla każdego z nich nadać uprawnienia do realizowania poszczególnych funkcji.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).