Zajęcie Pasa Drogowego (ZPD)

Moduł „Zajęcie pasa drogowego” (w skrócie ZPD) przeznaczony jest do gromadzenia informacji związanych z prowadzeniem ewidencji na zajęcie pasa drogowego, umieszczenia różnego rodzaju obiektów w jej obrębie, oraz naliczania należnych z tego tytułu opłat.


Podstawowe funkcje:

 1. Rejestracja wniosków o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w drodze publicznej jak i niepublicznej w tym:
  • możliwość zdefiniowania kilku rejestrów, np: zajęcie pasa, infrastrukturę, reklamy i inne
  • automatyczne nadawanie numeru i sygnatury
  • wprowadzanie osób będących stroną umowy i ich pełnomocników z możliwością wyboru z bazy centralnej urzędu osób i firm zasilanej danymi z rejestru mieszkańców
  • określenie cech wnioskowanego zajęcia: nazwa dróg, szczegółowy opis lokalizacji zajęcia, powierzchnia, rodzaj obiektu, terminy itd.
  • funkcja kopiowania z poprzedniego wniosku wnioskodawcy
  • funkcja przedłużenia – kontynuacja zezwolenia na podstawie nowego wniosku złożonego przez wnioskodawcę (przekroczony termin zajęcia)
  • w przypadku dróg niepublicznych rozpatrzenie wniosku w oparciu o umowy cywilnoprawne (z naliczeniem VAT)
  • automatycznie generowana metryka sprawy do każdego wniosku, z możliwością jej uzupełniania, edycjiwszczęcie z urzędu – obsługa pełnej procedury za bezumowne zajęcie pasa drogowego
 2. Przygotowanie projektu decyzji (pozwolenie, odmowa, zmiana, uchylenie, zakończenie)
  • automatyczne nadanie numeru i sygnatury
  • automatyczne naliczenie opłaty w oparciu o słownik stawek
  • pełna dowolność we wprowadzaniu podstawy prawnej, uzasadnienia, pouczenia i warunków zezwolenia innych niż standardowe, w tym mechanizm umożliwiający kopiowanie z wcześniej wprowadzonych decyzji
  • wydruk na podstawie szerokiego wyboru dostępnych szablonów
  • wydrukowana decyzja zapamiętywana w bazie, umożliwiając w każdym momencie, nawet po wielu latach ich podgląd
 3. Emisja naliczonej opłaty za zajęcie pasa drogowego do systemu Kart Kontowych (systemu windykacji)
  • automatyczne proporcjonalne naliczenie opłat przy wysyłce w pierwszym roku po umieszczeniu obiektu (infrastruktura)
  • cykliczna masowa możliwość emisji dla opłat z tytułu umieszczenia obiektu (infrastruktura)
 4. Sporządzanie różnego rodzaju innych pism, postanowień, zawiadomień, protokołów, wezwań itp.
 5. Tworzenie różnego rodzaju zestawień z danych, jak np.:
  • wykaz zajęcia dróg
  • wyemitowane opłaty, z rejestrem ew. rozbieżności
  • rejestr wydanych decyzji, z informacją o statusie (np. o przekroczeniu terminu)
 6. Przejrzysty układ kartotek umożliwiający wygodne przeglądanie danych, filtrowanie i wyszukiwanie danych
 7. Wprowadzanie danych oparte zastosowany system słownikowy o którego zawartości w większości decydują użytkownicy

Współpraca z innymi modułami w ramach systemu ADAS:

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).