Stypendia

Wychodząc naprzeciw ustawie z 16 grudnia 2004r
„O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”
(Dz.U. Nr 281 poz. 2781),
która wprowadziła do ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty rozdział 8a:
Pomoc materialna dla uczniów,
oferujemy oprogramowanie komputerowe wspomagające samorządy w realizacji zadań związanych z obsługą wniosków dotyczących pomocy materialnej dla uczniów.

Oferowane przez nas oprogramowanie umożliwia:

  • rejestrację wniosków o stypendia,   
  • rejestrację wniosków o zasiłki szkolne,   
  • wydawanie decyzji przyznających, odmownych, zmieniających, uchylających,   
  • automatyczne wyliczanie dochodu w rodzinie,   
  • automatyczne tworzenie harmonogramów wypłat,   
  • automatyczną generację list wypłat,   
  • realizację wypłat jednorazowych, miesięcznych, oraz o okresach zdefiniowanych przez Użytkownika.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).