Straż miejska

Informatyczne wspomaganie działania Straży Miejskiej w zakresie:

Ewidencji interwencji i działań funkcjonariuszy:

 • czas, miejsce zdarzenia, rodzaj interwencji lub działania (np. kontrola posesji, awantura domowa…), określony wg samodzielnie wypełnionego słownika   
 • podjęte działania  
 • funkcjonariusze biorący udział w interwencji   
 • współdziałanie lub powiadomienie innych organów, np. policji   
 • dane sprawców jeśli popełniono wykroczenie   
 • rodzaj i artykuł wykroczenia, kod czynu   
 • sposób zakończenia sprawy (wystawienie mandatu, pouczenie, wszczęcie postępowania wyjaśniającego …)   
 • dane uczestników interwencji czyli świadków, poszkodowanych, podejrzanych   
 • dane opcjonalne: pojazdu, posesji   
 • sporządzone notatki służbowe.

Obsługi bloczków mandatów:

 • przyjęcie na magazyn   
 • wydanie funkcjonariuszom 
 • rozliczenie wykorzystanych bloczków   
 • zdanie bloczków do organu nadrzędnego   
 • możliwość przekazania części bloczka innemu funkcjonariuszowi   
 • możliwość anulowania mandatu

Obsługi postępowania wyjaśniającego:

 • wniosek i załącznik do sądu   
 • wystawienie mandatu w wyniku przyjęcia go w trakcie postępowania   
 • odstąpienie od ukarania   
 • notatki służbowe   
 • planowana jest obsługa innych dokumentów: protokoły z przesłuchań świadków, podejrzanych.

Ewidencji funkcjonariuszy i grafiku pracy:

 • dane osobowe, stopień, funkcja   
 • składniki umundurowania   
 • możliwość zdefiniowania dowolnej ilości zmian/ekip (np. poranna, popołudniowa, nocna), niezazębiających się czasowo   
 • określenie składu osobowego każdej zmiany/ekipy.   
 • planowana jest obsługa innych dokumentów: protokoły z przesłuchań świadków, podejrzanych.

Znakowania przedmiotów.

Ewidencji pojazdów służbowych.

Wyszukiwanie informacji następuje wg szerokiej gamy kryteriów, prawie po wszystkich wprowadzonych danych, po danych sprawcy, pojazdu, numer notatki, wezwania, mandatu itd.

System umożliwia sporządzanie raportów, zestawień i statystyk, w tym:

 • wydruk kart MRD-5   
 • wydruk listy mandatów lub bloczków mandatów za okres, wg funkcjonariusza   
 • wydruk raportu służbowego danej zmiany/ekipy   
 • ewidencja wyników działań SM   
 • ilościowe zestawienie interwencji wg rodzaju

Dla posiadaczy odpowiednich modułów systemu ADAS możliwe jest:

 • emitowanie wystawionych mandatów do Kart Kontowych   
 • drukowanie potwierdzeń opłacenia mandatów   
 • ustalenie właściciela psa na podstawie numeru identyfikacyjnego

System współpracuje z fotoradarem firmy FET.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).