Portal SMS

Portal SMS jest zintegrowany z systemem AdAS i e-Obywatel.pl.
Dzięki Portalowi SMS Państwa Gmina będzie mogła w szybki i skuteczny sposób skontaktować się mieszkańcami. Informacje mogą mieć charakter indywidualny lub masowy. Źródłem informacji mogą być szablony, a także dane  zaczerpnięte z programów dziedzinowych AdAS.

System e-Obywatel.pl ma ograniczyć do absolutnego minimum, a docelowo zastąpić tradycyjną formę kontaktu z Obywatelem, dzięki możliwościom jakie oferuje bezpieczna sieć Internet. Jest to krok w przód w porównaniu z obecnie oferowanymi systemami klasy eBOK lub Punktami Obsługi Petenta ze względu na większe możliwości interakcji i komunikacji oraz zaawansowane systemy płatności elektronicznych.

System AdAS (skrót od Aplikacje dla Administracji Samorządowej) jest systemem klasy ERP. Przeznaczony jest do wspomagania prac wszystkich obszarów zarządzania w Jednostkach Administracji Samorządowej.

 • Definiowanie „dziedzin” z jakich będą wysyłane sms-y i przypisywanie im własnej nazwy
 • Wpisanie wniosku podatnika o zgodę na wysyłanie sms z danej dziedziny
 • Wpisanie wniosku podatnika o wycofanie zgody na wysyłanie sms z danej dziedziny
 • Podgląd wysyłanych sms-ów z poziomu programu dziedzinowego
 • Definiowanie szablonów treści wiadomości SMS
 • Wysyłanie masowych sms-y do podatników
 • Wysyłanie sms-a bezpośrednio z karty podatnika
 • Funkcja zatwierdzenia wysyłki paczki SMS przez osobę upoważnioną za pomocą Portalu SMS
 • Możliwość ustawienia przedziału godzin w jakich wiadomości SMS mają być wysłane
 • Możliwość wyboru trybu wysyłki ( ECO, FULL)
 • Zarządzanie odpowiedziami
 • Zarządzanie potwierdzeniami doręczenia SMS
 • Zarządzanie błędami wysyłki SMS
 • Możliwość subskrypcji wybranych kanałów SMS przez Petenta
 • Możliwość wglądu w historię otrzymanych SMS przez Petenta

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

System is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10