Opłata za psa

Aplikacja posiada następujące funkcjonalności:

 • Prowadzenie ewidencji płatników wraz ewidencją posiadanych psów   
 • Naliczanie opłat za posiadanie psa lub psów na podstawie zdefiniowanych stawek oraz okresu naliczania   
 • Nadawanie ulg w wysokości opłaty (ustawowe i inne ustalane przez miasto lub gminę).   
 • Możliwość automatycznego nadawania ulg osobom starszym dzięki systemowemu dostępowi do danych ewidencji ludności.   
 • Możliwość połączenia z zewnętrznym systemem gromadzącym dane o numerach CHIP   
 • Generowanie decyzji określających indywidualnie lub seryjnie dla grupy płatników, decyzji ustalających, o umorzeniu.   
 • Tworzenie podstawowych dokumentów do postępowania administracyjnego   
 • Współpraca z systemem kart kontowych, poprzez emisję przypisów i odpisów (indywidualnie dla płatnika lub seryjnie dla wybranej grupy)   
 • Prowadzenie niezależnej ewidencji dotyczącej opłat za lata minione.  
 • Tworzenie różnorodnych zestawień i rejestrów jak:      
  • płatników wraz z wysokością należnych opłat        
  • porównania wartości opłat w gminie z opłatami maksymalnymi         
  • rejestr skutków obniżenia stawek       
  • rejestr skutków zastosowanych ulg         
  • rejestr przypisów i odpisów         
  • rejestry przypisów i odpisów         
  • rejestry wydanych decyzji i postanowień

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).