Opłata za wodę i ścieki

Moduł służy do ewidencjonowania sprzedaży wody zimnej, ciepłej, ścieków oraz abonamentu na podstawie danych wprowadzanych ręcznie z odczytów wodomierzy lub uzyskanych od inkasentów terenowych zaopatrzonych w odpowiedni do tego kolektor danych.
Faktury za wodę mogą być wystawiane przez inkasenta bezpośrednio u klienta na podstawie informacji z mikrokomputerów inkasenckich PSION. Dodatkowo fakturę można otrzymać w jednostce/instytucji, podając odczyt z licznika.
W skład programu wchodzą moduły: ewidencji sprzedaży wody, ewidencja wodomierzy, ewidencja wystawionych faktur, ewidencja osób fizycznych i podmiotów prawnych, moduł obsługi PSION-a, moduł wydruków i zestawień.

Moduł Opłata za wodę i ścieki w swoim zakresie obejmuje:

  1. Ewidencje kontrahentów czyli osób fizycznych i prawnych w zakresie niezbędnym do naliczenia opłaty tzn. dodawanie i usuwanie kart, dodawanie lokali, ewidencja wodomierzy, wprowadzanie odczytów na danych lokalach.
  2. Zakończenie umowy, lokalu, wodomierza.
  3. Drukowane dokumentów, zestawień, raportów, faktur.
  4. Naliczenie opłaty pojedynczo na karcie jaki i seryjnie,korekta dokumentu, anulowanie naliczonej opłaty.
  5. Wystawianie oraz wydruk informacji o opłacie, wystawienie faktur oraz zmiany (korekta faktury) itp. w tym także anulowanie dokumentu.
  6. Import/Eksport danych do Inkasenta.
  7. Definicja indywidualnych dat płatności (faktura), generowanie indywidualnych rachunków bankowych dla najemców.
  8. Słowniki niezbędne do poprawnego działania modułu,

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).