Opłata za reklamę

Moduł Opłata za Reklamę jest jednym z modułów systemu ADAS ( Aplikacje dla Administracji Samorządowej) i umożliwia prowadzenie ewidencji pobieranych opłat za reklamę od:

 • właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
 • posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
  • jest bez tytułu prawnego


Na System do naliczania opłat za reklamę składają się następujące moduły:

 • Moduł Opłata za reklamę ( naliczanie opłat)
 • Moduł Księgowości windykacyjnej ( indywidualne karty kontowe)
 • Moduł Kasa
 • Moduł Administratora ( zarządza użytkownikami)

Opis funkcjonalności:
Deklaracje / Decyzje:

 • Ewidencja deklaracji / decyzji o wysokości opłaty za reklamę
 • Deklaracje pierwotne i zmieniające
 • Możliwość prowadzenia postępowania sprawdzającego w przypadku braku deklaracji.
 • Wezwanie do złożenia deklaracji
 • Postanowienie o wszczęciu postępowania
 • Postanowienie o wyznaczeniu terminu wypowiedzenia się
 • Decyzja o zakończeniu postępowania
 • Monitorowanie skuteczności wezwań.
 • Wystawianie informacji o opłacie

Ewidencja obiektów z reklamą:

 • Możliwość wprowadzania dowolnej ilości nieruchomości / punktów adresowych.
 • Możliwość przypisania typu reklamy do danej nieruchomości / punktu adresowego
 • Integracja z Google Maps – pokazywanie nieruchomości i punktów adresowych na mapie.

Naliczanie opłat:

 • Naliczanie opłat na podstawie zdefiniowanych stawek.
 • Uwzględnianie ulg w naliczaniu opłat
 • Możliwość naliczania w zależności od powierzchni reklamy.
 • Możliwość wprowadzania wielu grup stawek cenowych wraz z historią ich zmian.
 • Możliwość zmiany stawki w ciągu roku.
 • Sparametryzowany eksport należności do kart kontowych odbiorców za dowolne okresy dla jednego lub wszystkich odbiorców.
 • Przy eksporcie do kart kontowych program automatycznie bierze pod uwagę wszystkie zmiany historyczne stawek w danym okresie.
 • Możliwość korygowania stawek, powierzchni reklamy za które już wystawiono należność.

Słowniki:

 • 1. Osób i firm (zintegrowany z ADAS).
 • 2. Stawek
 • 3. Typów reklam
 • 4. Ulg
 • 5. Rodzajów postępowań

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).