Obsługa magazynu

Moduł Magazyn jest przeznaczony do prowadzenia gospodarki magazynowej. Umożliwia równoległe prowadzenie wieli magazynów przypisanych do różnych wydziałów. Moduł posiada także funkcjonalność przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w poszczególnych magazynach.

Możliwości modułu Magazyn:

W zakresie w wprowadzania dokumentów

 • Wprowadzanie BO (w kolejnych latach tworzy się on automatycznie na podstawie BZ po operacji zamknięcia roku)
 • Wprowadzania dokumentów przyjęcia np. PZ, ZW
 • Wprowadzanie dokumentów rozchodu np. RW, W
 • ZGenerowania dokumentów rozliczających inwentaryzację

W zakresie wprowadzania danych słownikowych:

 • Słownik dokumentów z możliwością definiowania dowolnych dokumentów przychodowych i rozchodowych
 • Słownik towarów z określeniem między innymi kodu towaru, numeru własnego, CPV, kategorii stanu minimalnego, stanu maksymalnego, grupy towarów
 • Słownik kontrahentów (wspólnego dla pozostałych modułów systemu ADAS)
 • Słownik grup towarowych
 • Słownik wydziałów, CPV, PKWiU, jednostek miar, stawek VAT, kategorii towarów, magazynów, pracowników, źródeł kosztów

 

W zakresie raportów i wydruków

 • Generowanie druczków przyjęcia i rozchodowania stanów magazynowych
 • Generowanie stanów minimalnych i maksymalnych i na ich podstawie tworzenia zamówień
 • Generowanie raportów: wartościowych, zużycia materiału, wydania materiałów, statystyk wg. CPV
 • Tworzenie zestawień kartoteki na dzień, dziennika materiałowego za okres, kartoteki wg kodów towarowych, grupy towarów i kategorii, stanu miesiąca,
 • Drukowanie wywieszek towarowych

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).