Mieszkańcy

Głównym zadaniem modułu Mieszkańcy jest prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców. Rejestr Mieszkańców posiada pełną funkcjonalność umożliwiającą jego zasilanie poprzez zaczytywanie
tzw. subskrypcji z dedykowanej sieci SRP (ŹRÓDŁO).
Program jest na bieżąco aktualizowany pod względem wymagań przekazywanych przez MSW, a nowe wersje oprogramowania są na bieżąco przekazywane użytkownikom.
Moduł umożliwia pełną obsługę informatyczną Wyborów (do władz lokalnych, wyborów do Sejmu, prezydenckich, sołtysów, rad dzielnic, konsultacji społecznych i innych), obsługę dowolnych list wg dowolnie definiowanych okręgów (listy poborowych, listy dzieci w wieku przedszkolnym itp.).
Każda zmiana danych osobowych przekazywana jest do pozostałych modułów systemu ADAS, dzięki czemu baza osób jest spójna i zawsze aktualna.


Moduł realizuje następujące funkcje:

  • Rejestrowanie spisów wyborców, pozbawienia praw wyborczych oraz zgłoszeń dotyczących zmiany miejsca uczestnictwa w wyborach,
  • Drukowanie standardowych spisów mieszkańców: list wyborczych, list poborowych i przedpoborowych, list sześciolatków itp.
  • Umożliwia rejestrowanie i aktualizację spisu wyborców o następujące zdarzenia: głosowania poprzez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, dopisanie do spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania (możliwość drukowania), wykreślenia ze spisu wyborców (przychodzące zawiadomienia z innych gmin),
  • Automatyczne (wymagania jedynie uruchomienia konkretnej funkcji w programie) nanoszenie na listy wyborcze wszystkich zmian wynikających ruchów meldunkowych oraz dodatkowych rejestrów jednorazowych zgodnie najnowszym rozporządzeniem w sprawie prowadzenia spisu wyborców w systemie teleinformatycznym.
  • Rejestrowanie, szukanie, grupowanie i drukowanie,
  • Tworzenie dowolnie zaprojektowanych zestawień, wzorów pism i druków wypełnianych automatycznie danymi mieszkańca podczas wydruku,
  • Ustalanie liczby mieszkańców spełniających zadane kryterium (np. liczba osób zameldowanych w danym okresie, liczba urodzin lub małżeństw, liczba mieszkańców zameldowanych na danej ulicy itp.),
  • Pełny dziennik zdarzeń, np.: kto przeglądał dane, co było wykonywane

Program jest w pełni sparametryzowany. Pozwala użytkownikowi konfigurować i definiować w dowolny sposób zestawienia i formularze wielokrotnego stosowania.  

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).