Koncesje na handel alkoholem

Program koncesje na handel alkoholem umożliwia ewidencjonowanie punktów sprzedaży alkoholu. Program  umożliwia ewidencję wnioskodawców , punktów sprzedaży oraz zezwoleń na sprzedaż. Program  obsługuje zezwolenia  stałe  lub  jednorazowe. System w pełni obsługuje rozliczenia i może współpracować  z innymi modułami ADAS,  takimi jak :

 • Karty Kontowe
 • Kasa

Program  ma wspólne słowniki z innymi modułami ADAS. Dzięki temu szybko i bez błędów możemy uzupełniać wymagane dane.

Program gromadzi informacje w następującym zakresie:

 • Numer kolejny zezwolenia
 • Sektor (detal / gastronomia)
 • Nazwa punktu
 • Adres punktu
 • Właściciel(e)
 • Numer branżowy
 • Data wystawienia zezwolenia
 • Termin ważności (od-do)
 • Data cofnięcia
 • Data odbioru
 • Nr decyzji
 • Godziny handlu (od-do)
 • Uwagi
 • Grupa (A, B, C)
 • Rodzaj punktu

Ponadto program umożliwia:

 • Ewidencjonowanie opłat z automatycznym naliczeniem kwoty do zapłaty w zależności od grupy i wartości sprzedaży, aktualnego kursu ECU i ceny 1 litra spirytusu luksusowego.
 • Drukowanie zezwoleń i formularzy z możliwością definiowania ich przez użytkownika

Program Koncesje na handel alkoholem jest w pełni konfigurowalny w zakresie wytwarzanych pism i druków. Jesteśmy w stanie odwzorować każdy rodzaj wykorzystywanego wzoru pisma i zautomatyzować jego generowanie.

Zaimplementowane zestawienia:

 • Ilości koncesji na dzień
 • Formularz MPiH
 • Niezapłacone w terminie
 • Zakończone do dnia
 • Wydane w roku
 • Zakończone w roku
 • Stan na dzień
 • Lista punktów na dzień
 • Rejestr wpłat
 • inne zestawienia na życzenie klienta

Spis dokumentów przy koncesji:

 • Postanowienie
 • Zezwolenie
 • Zaświadczenie
 • Wygaszenie
 • Cofnięcie
 • Lista opłat

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).