eVat

Jest to platforma internetowa, która wspiera pracę urzędu przy rozliczeniau podatku od towarów i usług. Usprawnia proces przesyłania danych cząstkowych z jednostek podległych do cenralizacji celem zbiorczego rozliczenia VAT w deklaracji oraz pliku JPK.

Podstawowe funkcjonalności to:

– Rejestracja faktur
Funkcja do wystawiania faktur sprzedazowych (w tym korekt) oraz ewidencja faktur zakupowych

– Zastosowanie wskaźników i prewskaźników
Funkcja umożliwia prawidłowe wyliczenia VAT naliczonego wg zdefiniowanego w słowniku wskaźnika i prewskaźnika z podziałem na proporcje łączna, zakup opodatkowany i zwolniony, niepodlegający oraz opodatkowany

– Zaczytywanie plików JPK w postaci XML
Funkcja służy do zaczytywania cząstkowych plików JPK_VAT wygenerowanych w systemach zewnętrznych, celem wyeliminowania dwukrotnego ewidencjonowania dokumenów oraz umożliwieniu rozliczenia podatku od towarów i usług przy schemacie scentralizowanym

 – Wydruk rejestrów VAT
Funkcja przeznaczona do generowania zestawień zbiorczych dla faktur sprzedażowych i zakupowych, z podzialem na miesiac przynalezności do deklaracji VAT-7, rodzaju rejestru czy listą towarów

– Generowanie deklaracji podatkowych: VAT-7 i VAT-27
Funkcja do automatycznego generowania deklaracji podatku od towarów i usług z prowadzonych w aplikacji rejestrach VAT

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

System is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10