Egzekucje komornicze

Aplikacja wspomagająca pracę w dziale egzekucji administracyjnej ( ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji)

Prowadzisz windykację tytułów wykonawczych w zakresie odpadów?
Mamy moduł który ułatwi Ci pracę !


Umożliwia monitorowanie sprawy,  zarządzanie sprawami przypisanymi dla poszczególnych Egzekutorów.  Aplikacja ta wspomaga naliczanie opłat za wykonane czynności, ewidencjonuje wpłaty dokonane przez podatnika, pozwala prześledzić historię czynności wykonanych przez egzekutora czy też dokumentów związanych z daną sprawą.
Importuje tytuły wykonawcze z modułu Karty kontowe, dzięki czemu nie trzeba wpisywać ponownie danych związanych z tytułem.

Słowniki:
Słownik Opłat – jest to słownik ustawowy w którym są określone opłaty za określone w ustawie zdarzenia:

§  Pobranie pieniędzy na miejscu u właściciela
§  Zajęcie wynagrodzenia za pracę
§  Zajęcie świadczeń z ubezpieczenia społecznego
§  Zajęcie innych wierzytelności
§  Zajęcie ruchomości właściciela
§  Opłata manipulacyjna

Słownik Kosztów Egzekucyjnych – słownik pomocniczy w którym określamy nazwę własną kosztu i wiążemy go z rodzajem należności z Słownika Rodzajów Należności (ADAS).

Słownik Czynności – jest to słownik w którym możemy zdefiniować czynności wykonywanych np. Wydrukowanie i wysłanie wezwania i powiązać go z opłatą jaką należy naliczyć w przypadku wykonania czynności.

Lista Egzekutorów – umożliwia dodanie użytkowników systemu ADAS do aplikacji jako Egzekutorów będzie można przypisać im konkretne sprawy egzekucyjne.