e-Zarządca

 1. Dostęp do danych poprzez przeglądarkę www.
 2. Podgląd informacji pochodzących z ewidencji gminy (przy zapewnieniu pełnej integralności i bezpieczeństwa danych) m.in.
 • podatków i opłat lokalnych;
 • umów dzierżawnych, umów najmu i wieczystego użytkowania;
 • zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 • ewidencji mienia gminy;
 • ewidencji licencji transportu drogowego;
 • dochodów i wydatków budżetowych;
 • zasobów ludzkich.
 1. Współpracę z bazami danych w trybie „on-line”.
 2. Udostępnienie danych w trybie „tylko do odczytu”.
 3. Prezentację danych w postaci tabeli i wykresów.
 4. Sterowanie widocznością kolumn, sortowanie kolumn, grupowanie wielopoziomowe po wartościach w kolumnach, filtrowanie po wartościach w kolumnach, export danych z tabeli do pliku.
 5. Łączenie tabel danych w wielopoziomowe układy.
 6. Wykorzystywanie szablonów odt/docx/xls do tworzenia raportów w plikach.
 7. Podgląd plików, do których są odwołania w bazach.
 8. Filtrowanie danych zależnie od osoby wywołującej i związanych z nią cech.
 9. Tworzenie wyszukiwarek danych i przyznawanie uprawnień do pulpitów.
 10. Generowanie zestawień i raportów:
 • w zakresie budżetu – analiza wydatków i dochodów,
 • w zakresie finansów – analiza wydatków i analiza umów,
 • w zakresie danych z systemów dochodowych,
 • w zakresie dochodów z podatku,
 • w zakresie zasobów ludzkich.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).