Czynsze mieszkaniowe

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji pobieranych opłat za czynsz od właścicieli, użytkowników lub najemców nieruchomości.

Na System do naliczania czynszów składają się następujące moduły:

 • Moduł Czynsze (naliczanie opłat)
 • Moduł Księgowości windykacyjnej (indywidualne karty kontowe) i/lub moduł Faktur
 • Moduł Kasa (gdy występuje moduł Księgowości windykacyjnej)
 • Moduł Administratora ( zarządza użytkownikami)

Opis funkcjonalności:

 • Szczegółowe zarządzanie płatnikami czynszów.
 • Możliwość wprowadzania dowolnej ilości lokali/placówek/gospodarstw dla danej osoby.
 • Możliwość ustalenia dla każdego lokalu powierzchni (m2) oraz ilości zameldowanych/zgłoszonych osób, w tym danych historycznych (zmian w czasie).
 • Możliwość ustalenia ulg dla każdego lokalu ulg dla opłat, w tym danych historycznych (zmian w czasie).
 • Możliwość wprowadzenia, na każdym lokalu, dowolnej ilości składników czynszów (czynsz, ogrzewanie, anteny, woda, energia, itp.), w tym danych historycznych (zmian) oraz rozliczania tych składników zgodnie z powierzchnią lub/i ilością osób.
 • Możliwość określenia mnożników dla każdego składnika czynszu.
 • Możliwość automatycznej zmiany ilości osób na lokalach przy uwzględnieniu danych osób zameldowanych pod danym adresem – z modułu ewidencji mieszkańców.
 • Możliwość wprowadzania dopłat do czynszu dla każdej osoby (lokalu).
 • Możliwość wprowadzania wielu grup stawek cenowych wraz z historią ich zmian.
 • Naliczanie opłat na podstawie zdefiniowanych składników, stawek i innych parametrów dla każdego lokalu i płatnika.
 • Sparametryzowany eksport należności do kart kontowych osób i firm za dowolne okresy dla jednego lub wszystkich płatników.
 • Tworzenie faktur/dokumentów dla osób i firm wg określonych parametrów za dowolne okresy – dla jednego lub wszystkich płatników. Możliwość podglądu, edycji oraz wydruku faktur.
 • Przy eksporcie do kart kontowych oraz przy tworzeniu faktur program automatycznie bierze pod uwagę wszystkie zmiany historyczne (stawek, ilości osób, powierzchni, zmian w składnikach) w danym okresie.
 • Możliwość korygowania stawek, ilości osób, powierzchni za które już wystawiono należność.
 • Wydruk rejestru VAT dostępny z poziomu modułu Faktury.
 • Możliwość wprowadzania wielu grup stawek cenowych wraz z historią ich zmian.
 • Możliwość zmiany stawki w ciągu roku.
 • Możliwość tworzenia wydruku umów, aneksów dla każdej osoby i firmy.
 • Możliwość sparametryzowanego drukowania zestawień podmiotów oraz ich lokali, umów, składników lokali, stawek.
 • Możliwość sparametryzowanego drukowania szczegółowych analiz kosztów.
 • Wyliczanie odsetek, drukowanie upomnień w module Karty Kontowe.

Słowniki:

 • Osób i firm (zintegrowany z ADAS).
 • Stawek
 • Składników
 • Towarów i usług (zintegrowany z ADAS).
 • Rodzajów należności zintegrowany z ADAS).
 • Tras.
 • Ulg.
 • Dat płatności.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).