Obsługa PPK już dostępna w systemie ADAS

Od 01.01.2021 program Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje również Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wychodząc na przeciw potrzebom związanym z zarządzaniem PPK przygotowaliśmy dla Państwa rozwiązanie które pozwoli łatwo i szybko realizować wszystkie wymogi ustawy. Obsługa PPK została zintegrowana z modułem Kadry i Płace dzięki czemu nie ma potrzeby zakupu dodatkowego oprogramowania.

Obsługa PPK dostępna jest dla wszystkich użytkowników modułu Kadry i Płace. W zależności od potrzeb mogą Państwo wybrać pomiędzy wersją podstawową oraz wersją rozszerzoną. Porównanie tych wersji znajdą Państwo poniżej.

Funkcja
Wersja podstawowa
Wersja rozszerzona
Parametry dla płatnika (numer umowy kontakty, daty, konto do przelewów)
Składniki do list płac
Dane pracownika pod kątem PPK (przystąpienie, rezygnacja, numery PPK i TFI)
Informacje podstawowe od PPK dla danego pracownika
Konfigurator parametrów dla PPK
Ustawianie i generowanie Przelewu do TFI
Zestawienie składek dla listy płac – wydruk
Okno zarządzania PPK. Wszystkie funkcje w jednym miejscu
Mechanizm rezygnacji z PPK
Mechanizm przystąpienia do PPK
Informacja o szczegółowych danych Pracownika w PPK
Wnioski PPK (rejestracja pracownika, wypłata transferowa)
Wydruki (w tym m.in.: oświadczenie o zawartych umowach, deklaracja dotycząca wpłat podstawowych/dodatkowych do PPK, wniosek o dokonywanie wpłat do PPK, Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób powyżej 55 roku życia, Deklaracja rezygnacji z PPK)
Eksport do TFI (Rejestracja uczestnika PPK, Składka PPK, Korekta składki PPK, Deklaracje uczestnika PPK, Zmiana danych kontaktu elektronicznego
Zwolnienie pracownika (zleceniobiorcy) – uczestnika PPK
Import z TFI (Wypłata środków przez uczestnika PPK, Zwrot środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, Wypłata transferowa, Zwrot)
Zestawienia – historia składek pracownika
Zestawienie – lista osób przystępujących do PPK
Zestawienie – raport przesyłów
Zestawienia inne
Alerty o pracownikach którym kończy się okres rezygnacji
Nowy pracownik – zakładanie PPK
Druk potwierdzenia otrzymania materiałów informacyjnych dla nowych pracowników
Zakańczanie etatu
Uzupełnianie Świadectw pracy w informacje związane z PPK
Cena
darmowa
800 zł

    Masz dodatkowe pytania? Napisz do nas.

    Twoje imię:

    Twój email:

    Twoja wiadomość: