Skip to content

Pozytywny obraz świata

Systemy informatyczne do zarządzania przestrzenią

Poznaj nasze produkty GIS-owe

W związku ze światową pandemią koronawirusa (COVID-19), w poszukiwaniu pozytywnych informacji na świecie, uruchomiliśmy mapę prezentującą liczbę wyleczonych przypadków COVID-19 w poszczególnych krajach. Można ją znaleźć pod adresem: https://positivemaps.hyperview.pl/gpt4/

Mapa bazuje na ogólnodostępnych referencyjnych danych geograficznych oraz bieżących informacjach statystycznych na temat epidemii. Prezentuje dane na trzech warstwach:

  • Wyzdrowienia na świecie ogółem,
  • Wyzdrowienia na świecie w stosunku do ogólnej liczby zakażeń [%],
  • Wyzdrowienia na świecie w stosunku do aktywnych zakażeń [%],
  • Wyzdrowienia na świecie na 1000 przypadków zakażenia.

Każda warstwa uwzględnia:

  • wartość wskaźnika – w postaci etykiety prezentowanej na mapie,
  • wskaźnik wyzdrowień na świecie – w postaci kartogramu prezentującego rozkład przestrzenny wskaźnika,
  • podstawowe informacje na temat rozwoju pandemii w poszczególnych krajach – dostępne po wybraniu narzędzia „informacja o obiekcie” i kliknięciu w obiekt na mapie lub kliknięciu prawym przyciskiem  myszy na dany obiekt i wybraniu z menu rozwijalnego opcji „informacja o obiekcie”.

Prezentowane dane aktualizowane są co najmniej raz dziennie na podstawie informacji publikowanych w serwisie https://www.worldometers.info/.

Mapa została uruchomiona w oparciu o rozwiązania naszej Spółki – serwer mapowy ISDP oraz aplikację GeoportalToolkit, wchodzące w skład pakietu rozwiązań UrbanView. Gromadzenie danych zapewnia relacyjna baza danych w technologii Oracle Express Edition.

Opracowanie jest dostępne zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych.

Udostępniona mapa powstała w ramach wewnętrznego projektu rozwojowego HyperMaps, jako pierwsza testowa publikacja danych o charakterze globalnym.

W ramach przedsięwzięcia, w najbliższym czasie zostaną opublikowane kolejne opracowania tematyczne związane z COVID-19 i nie tylko.

Prezentowany geoportal został uruchomiony na serwerze zastępczym, w związku z czym czas jego reakcji może być nieco wydłużony.

Pozostałe informacje

Cyberbezpieczny Samorząd z Tensoftem

Cyfrowy charakter wymiany informacji i dokumentów niesie ze sobą zagrożenia.

Zyskaj środki na cyfryzację.

Czas na ostatnie odliczanie. Odliczamy do siódmego naboru wniosków w

Cyberbepieczny Samorząd z Tensoftem? To możliwe! Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić

Tworzymy, wdrażamy oraz aktualizujemy dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Czym jest i czym może być eKancelaria?

Oprogramowanie eKancelaria dotyka obszaru czynności kancelaryjnych realizowanych w JST. Wprowadza

Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami z nami jest lekkie, łatwe i przyjemne!

W związku ze zmianami, które niesie ze sobą ogłoszenie ministra

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z