Skip to content

Cyfryzacja dokumentów planistycznych

W dniu 20 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowelizacja wprowadza między innymi obowiązek utworzenia cyfrowych danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, również już obowiązujących. Przepisy te wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, a na utworzenie tych zbiorów ustawa daje 2 lata.

Plany zagospodarowania przestrzennego województw, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą musiały mieć wersje elektroniczne – granicę w postaci wektorowej, rysunek w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym oraz link do treści dokumentu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządowych, zachęcamy do skorzystania z usługi mającej na celu dostosowanie aktów planowania przestrzennego do zmieniających się przepisów prawa. Posiadamy długoletnie doświadczenie w tym zakresie oraz niezbędne referencje. Proponujemy indywidualną konsultację oraz dostosowaną do potrzeb ofertę.

Zapraszamy do kontaktu na adres: planowanie-przestrzenne@hyperview-gl.pl

Systemy informatyczne do zarządzania przestrzenią

Poznaj nasze produkty GIS-owe

Pozostałe informacje

Gratulujemy zwycięzcom!

  „To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojego miasta,

Zgodnie z projektem ustawy…

Jak bardzo stresujące są dla Was stwierdzenia zaczynające się od:

Wesołych świąt!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań

Karty kontowe – sprawozdania, EZW i praktyczne wskazówki.

Przygotowania do webinaru rzecz święta 😉 Z takim uśmiechem Karolina

XV Akademickie Targi Pracy

Czas na chwilę oddechu w weekend. To dobry moment na

O wodzie, w dzień wody.

Światowy Dzień Wody, to dobry moment abywspomnieć o modułach wspierających