Skip to content

Cyfryzacja dokumentów planistycznych

W dniu 20 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowelizacja wprowadza między innymi obowiązek utworzenia cyfrowych danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, również już obowiązujących. Przepisy te wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, a na utworzenie tych zbiorów ustawa daje 2 lata.

Plany zagospodarowania przestrzennego województw, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą musiały mieć wersje elektroniczne – granicę w postaci wektorowej, rysunek w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym oraz link do treści dokumentu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządowych, zachęcamy do skorzystania z usługi mającej na celu dostosowanie aktów planowania przestrzennego do zmieniających się przepisów prawa. Posiadamy długoletnie doświadczenie w tym zakresie oraz niezbędne referencje. Proponujemy indywidualną konsultację oraz dostosowaną do potrzeb ofertę.

Zapraszamy do kontaktu na adres: planowanie-przestrzenne@hyperview-gl.pl

Systemy informatyczne do zarządzania przestrzenią

Poznaj nasze produkty GIS-owe

Pozostałe informacje

Poznaj możliwości System Budżet

Prezentujemy System pozwalający zautomatyzować pracę Skarbników. Zapraszamy na stronę produktu.

Pozytywny obraz Polski

Przygotowaliśmy mapę, która bazuje na referencyjnych danych z Państwowego Rejestru Granic oraz bieżących informacjach dotyczących pandemii w Polsce.

Czas na Webinaria

W ramach Akademii Tensoft rozpoczęliśmy cykl szkoleń online z systemu AdAS.

Nasza codzienność

Pomimo epidemii nieprzerwanie zapewniamy wsparcie użytkownikom systemu AdAS. W oczekiwaniu na lepsze czasy dzielimy się z Państwem obrazami naszej codziennej pracy.

Pozytywny obraz świata

W oparciu o rozwiązania naszej Spółki uruchomiliśmy mapę prezentującą liczbę wyleczonych przypadków COVID-19 w poszczególnych krajach.

Nowa strona Tensoft

Z przyjemnością prezentujemy nową odsłonę strony internetowej firmy Tensoft. Na