Skip to content

Cyfryzacja dokumentów planistycznych

W dniu 20 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nowelizacja wprowadza między innymi obowiązek utworzenia cyfrowych danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego, również już obowiązujących. Przepisy te wejdą w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw, a na utworzenie tych zbiorów ustawa daje 2 lata.

Plany zagospodarowania przestrzennego województw, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą musiały mieć wersje elektroniczne – granicę w postaci wektorowej, rysunek w postaci rastra z odniesieniem przestrzennym oraz link do treści dokumentu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek samorządowych, zachęcamy do skorzystania z usługi mającej na celu dostosowanie aktów planowania przestrzennego do zmieniających się przepisów prawa. Posiadamy długoletnie doświadczenie w tym zakresie oraz niezbędne referencje. Proponujemy indywidualną konsultację oraz dostosowaną do potrzeb ofertę.

Zapraszamy do kontaktu na adres: planowanie-przestrzenne@hyperview-gl.pl

Systemy informatyczne do zarządzania przestrzenią

Poznaj nasze produkty GIS-owe

Pozostałe informacje

Cyberbezpieczny Samorząd z Tensoftem

Cyfrowy charakter wymiany informacji i dokumentów niesie ze sobą zagrożenia.

Zyskaj środki na cyfryzację.

Czas na ostatnie odliczanie. Odliczamy do siódmego naboru wniosków w

Cyberbepieczny Samorząd z Tensoftem? To możliwe! Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić

Tworzymy, wdrażamy oraz aktualizujemy dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)

Czym jest i czym może być eKancelaria?

Oprogramowanie eKancelaria dotyka obszaru czynności kancelaryjnych realizowanych w JST. Wprowadza

Wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentami z nami jest lekkie, łatwe i przyjemne!

W związku ze zmianami, które niesie ze sobą ogłoszenie ministra

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości.

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z