Skip to content

Gospodarka odpadami komunalnymi w systemie ADAS.

Meldujemy wykonanie zadania. W dniu wczorajszym przeprowadziliśmy webinar z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Spotkaliśmy się z pracownikami odpowiedzialnymi za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych.
 
Duży nacisk położyliśmy na obsługę odpadów płynnych. W szczególności na:
– prowadzenie ewidencji POŚ,
– zbiorników bezodpływowych,
– wprowadzanie odbioru nieczystości ciekłych z uwzględnieniem stacji zlewnych i firm wywozowych,
– rejestr umów,
– plan kontroli,
– sprawozdanie z nieczystości ciekłych.
 
Wszystkie te elementy mają swoje odzwierciedlenie w naszym module odpady płynne. Więcej informacji o module: https://lnkd.in/dcM-ekTv
 
Omówiliśmy również temat emisji odpadów do kart kontowych.
 
Krok po kroku pokazaliśmy wystawianie zawiadomień i zmianę stawki.
 
Usystematyzowaliśmy wiedzę na temat dokumentów do naliczania opłat za gospodarowanie odpadami.
 
Pokazaliśmy również jak moduł odpady współpracuje z modułem dla firm wywozowych eOdpady (Tak, mamy program dla firm wywozowych! 😉 https://eodpady.com.pl/)
 
Przeanalizowaliśmy również kilka praktycznych tematów związanych z generowaniem i wydrukiem zestawień zbiorczych. Pokazaliśmy rozwiązania praktyczne przy wprowadzaniu właścicieli z większą liczbą nieruchomości.
 
Kolejne webinary przed nami! Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem: https://lnkd.in/ddV__auj

Pozostałe informacje

Gratulujemy zwycięzcom!

  „To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojego miasta,

Zgodnie z projektem ustawy…

Jak bardzo stresujące są dla Was stwierdzenia zaczynające się od:

Wesołych świąt!

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnego, wiosennego nastroju oraz serdecznych spotkań

Karty kontowe – sprawozdania, EZW i praktyczne wskazówki.

Przygotowania do webinaru rzecz święta 😉 Z takim uśmiechem Karolina

XV Akademickie Targi Pracy

Czas na chwilę oddechu w weekend. To dobry moment na

O wodzie, w dzień wody.

Światowy Dzień Wody, to dobry moment abywspomnieć o modułach wspierających