ABY UZYSKAĆ POMOC PRZY PISANIU WNIOSKU lub WDROŻENIU
ZADZWOŃ 606 733 807 | ZADZWOŃ 573 234 940

NAPISZ handlowy@tensoft.pl

Cyberbezpieczny Samorząd

Dofinansowanie

Cyfrowy charakter wymiany informacji i dokumentów niesie ze sobą zagrożenia. Dlatego tak ważne okazuje się wdrożenie odpowiednich narzędzi i systemów odpowiedzialnych za cyberbezpieńczeństwo. Polem obarczonym szczególną odpowiedzialnością w kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych jest administracja publiczna. Stąd tak duży nacisk na kwestie związane ze wzmocnieniem cyberbezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w swoich założeniach ma wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji (SZBI), wzrost poziomu wiedzy i kompetencji personelu, wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, podniesienie odporności na ataki z cyberprzestrzeni, przeprowadzenie audytów potwierdzających wzrost odporności na cyberagrożenia.

Nasza oferta:

Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), w tym między innymi wprowadzenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (PBI), na analizy ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk).

Audyt SZBI, audyt zgodności KRI/uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re) certyfikacja SZBI na zgodność z normami.

Aplikacja do zarządzania ochrona danych osobowych – RODO (prowadzenie obligatoryjnych rejestrów, prowadzenie rejestrów dodatkowych, nadawanie i odbieranie upoważnień pracowniczych, generowanie indywidualnych umów powierzenia, platforma e-learningowa).
Zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Główne założenia formalne projektu to:

cS

Grupa docelowa jaką jest administracja publiczna tj.: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

cS

Poziom dofinansowania będzie zależny od rodzaju jednostki samorządu terytorialnego, Gminy otrzymają od 200 000- 850 000 PLN, Powiaty i Samorządy Wojewódzkie do 850 000 PLN.

cS

Nabór trwa w okresie: 19.07.2023 – 13.10.2023 do godziny 16.00.

cS

Wniosek o przyznanie Grantu należy wypełnić za pomocą systemu informatycznego LSI, zamieszczonego na stronie internetowej https://lsi.cppc.gov.pl/beneficjent.

cS

Tworzymy, wdrażamy oraz aktualizujemy dokumentację Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) poprzez opracowanie indywidualnych, jasnych i przystępnych procedur. Dokumentacja zawiera instrukcje dedykowane dla kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników. Nasze procedury nie tylko spełniają najnowsze wymogi prawne, ale również są dostosowane tak, aby były realne do wykonania w codziennym funkcjonowaniu nawet najmniejszego Urzędu.

cS

Nasz Audyt SZBI z uwzględnieniem zagadnień związanych z cyberbezpieczeństwa, pozwoli odpowiedzieć na pytania dotyczące podatności urzędu na ewentualne ataki hakerów. Analizujemy potencjalne luki w zabezpieczeniach oraz identyfikujemy, do jakich danych mogliby uzyskać dostęp. W efekcie dostarczymy rekomendacje odnośnie modyfikacji, wzmocnienia lub wymiany elementów infrastruktury w ramach projektu. Przeprowadzenie audytu jest elementem obligatoryjnym do zatwierdzenia otrzymanego grantu, stanowiąc integralną część procesu oceny podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Urzędzie.

cS

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy Urząd jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy ryzyka, co stanowi kluczowy krok w budowie prawidłowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Na rynku jest niewielu ekspertów, którzy posiadają umiejętności w przeprowadzaniu tego procesu. Dzięki naszej oryginalnej metodologii przekonasz się, że analiza ta jest prostym i zrozumiałym działaniem, a jej wyniki dostarczą praktycznych wskazówek do efektywnego wdrożenia konkretnych zabezpieczeń.

cS

Nasza dedykowana Aplikacja do zarządzania ochroną danych osobowych zapewni Ci możliwość centralnego prowadzenia wszelkich potrzebnych rejestrów. Dodatkowo, umożliwi Ci nadawanie i cofanie upoważnień pracowniczych, generowanie spersonalizowanych umów powierzenia, a także dostęp do platformy e-learningowej – wszystko w jednym miejscu.

cS

Zapewnimy dostawę, wdrożenie oraz konfigurację specjalistycznego sprzętu i oprogramowania z obszaru cyberbezpieczeństwa, które będzie dokładnie dopasowane do Twoich wymagań.

cS

W naszej ofercie znajdują się również kursy szkoleniowe z obszaru cyberbezpieczeństwa. Nasze szkolenia są oparte na praktycznych warsztatach, co czyni je niezwykle atrakcyjnymi i skutecznymi. Oferujemy różnorodne warianty szkoleń dostosowane zarówno do potrzeb pracowników, jak i specjalistyczne kursy dla osób zajmujących się informatyką.

ABY UZYSKAĆ POMOC PRZY PISANIU WNIOSKU lub WDROŻENIU
ZADZWOŃ 606 733 807 | ZADZWOŃ 573 234 940

NAPISZ handlowy@tensoft.pl