Skip to content

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (OGN)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (OGN)

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w świetle informacji pokontrolnych NIK i najnowszego orzecznictwa

Termin: 7 grudnia 2021 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *250,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 01-12-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za gospodarkę przestrzenną w urzędach miast i gmin,
– pracownicy naliczający opłaty za nieruchomości na poziomie samorządowym.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie gospodarki nieruchomościami,
materiały szkoleniowe,
optymalizacja pracy w module OGN,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM
Temat: PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE INFORMACJI POKONTROLNYCH NIK I NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA

Trener: oświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, i cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami.

PROGRAM (10:00-12:00):
1. Ewidencja nieruchomości zasobu oraz konieczność zapewnienia aktualności danych ewidencji oraz spójności danych z ewidencją księgową – przedstawienie i omówienie wniosków pokontrolnych NIK;
2. Analiza skutków ekonomicznych zbycia nieruchomości z zasobu – podstawa prawna obowiązku przeprowadzenia analizy, zakres i sposób udokumentowania wniosków i rekomendacji – podsumowanie i omówienie orzecznictwa oraz wniosków płynących z wystąpień pokontrolnych NIK; 3. Gminny plan gospodarowania zasobem nieruchomości :
a) Opracowanie i realizacja planu – obowiązek czy dowolność? Skutki braku przygotowania lub realizacji planu;
b) Wymagane elementy treści planu i ich znaczenie dla czynności podejmowanych w okresie planowania;
c) Zmiany planu w czasie jego obowiązywania – zasady i tryb przeprowadzania zmian oraz sposób informowania o ich dokonaniu.
4. Czy dane objęte planem wykorzystania zasobu mają być uwzględnione w wieloletnim programie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym? Jakie jest znaczenie i ewentualne powiązania każdego z tych dokumentów?

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ OGN Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (12:10-14:00):
1. Podziały oraz scalenia działek wraz z porządkowaniem danych po wykonanej operacji.
2. Dopisywanie nowych umów.
3. Wprowadzanie wskaźników waloryzacji oraz naliczanie opłat.
4. Dopisywanie wypowiedzeń użytkowania wieczystego.
5. Emisja faktur oraz faktur korygujących.
6. Emisja należności do Kart Kontowych.
7. Przekształcenia z mocy prawa – wnioski o spłatę jednorazową, przejęcia udziału, zwiększanie oraz zmniejszanie ilości rat, scalenie kart.
8. Wprowadzanie sprzedaży lokalu z gruntem.
9. Integracja z modułem MT – emisja BO oraz zmian na gruntach.
10. Blok pytań i odpowiedzi.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Szkolenie prawno-modułowe z zewnętrznym ekspertem (OGN)

Data szkolenia: 2021-12-07

  Nabywca
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Kontakt:
  Imię i nazwisko zgłaszającego:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:
  Dane osób zgłaszanych:
  Liczba uczestników:
  Imię i nazwisko uczestnika:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
  TakNie
  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
  TakNie
  Regulamin (wymagane):
  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
  Wpisz kod rabatowy

  * Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.