Skip to content

Problematyka związana z gospodarką odpadami w gminie – szkolenie prawno-modułowe (Opłata za Odpady)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Problematyka związana z gospodarką odpadami w gminie – szkolenie prawno-modułowe (Opłata za Odpady)

Termin: 12 maja 2021 r. Czas trwania: 10.00-14.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *250,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 6-05-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za naliczanie opłat oraz gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie gospodarki odpadami,
materiały szkoleniowe,
optymalizacja pracy w module Odpady,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

CZĘŚĆ I – SZKOLENIE Z ZEWNĘTRZNYM EKSPERTEM

Trener: pracownik organu nadzoru z wieloletnim doświadczeniem orzeczniczym, radca prawny, autor publikacji naukowych i branżowych, posiada 15 letnie doświadczenie orzecznicze.

PROGRAM (10:00-12:10):

 1. Zamieszkiwanie a zameldowanie:
  a. Miejsce zamieszkanie,
  b. Adres zameldowania,
  c. Zamieszkiwanie,
  d. Środki dowodowe służące ustaleniu liczby osób zamieszkujących na nieruchomości.
 2. Preferencje przy naliczaniu opłaty:
  a. Konstrukcja opłaty – stawka, zwolnienia,
  b. Zwolnienie częściowe z opłaty w związku z wyposażeniem nieruchomości w kompostownik,
  c. Przesłanki zastosowania i utraty zwolnienia,
  d. Konsekwencje prawne:
  i. utraty prawa do zwolnienia,
  ii. braku kompostownika lub braku kompostowania.
  e. KDR,
  f. Gospodarstwa domowe poniżej minimum socjalnego.
 3. Metody rozliczania odpadów:
  a. Autonomia gminy w wyborze metody obliczania podstawy naliczania opłaty,
  b. Omówienie rozwiązań ustawowych – wady i zalety.
 4. Deklaracja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  a. Definicja, funkcja, zawartość,
  b. „Deklaracja”, „Korekta deklaracji”, „Nowa deklaracja”,
  c. Deklaracja zmniejszająca:
  i. Co to jest ?
  ii. Warunki skutecznego złożenia.
 5. Postępowania i decyzje:
  a. Stosowania przepisów Ordynacji podatkowej,
  b. Przesłanki wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty,
  c. Elementy konieczne decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłat dodatkowej,
  d. Decyzja o określeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki sankcyjnej przewidzianej w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów.
 6. Zawiadomienia o zmianie wysokości opłaty:
  a. Co to jest,
  b. Warunki skuteczności,
  c. Konsekwencje prawne.

CZĘŚĆ II – SZKOLENIE MODUŁ ODPADY Z EKSPERTEM TENSOFT

Trener: Pracownik i praktyk w obsłudze systemów ERP, uczestniczy  w procesie tworzenia i aktualizacji systemu. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów w pracy z konkretnymi modułami.

PROGRAM (12:10-14:00):

 1. Kartoteki i deklaracje – ważne funkcje dotyczące codziennej pracy użytkownika:
  a) Problematyka związana z osobami zameldowanymi a deklarowanymi,
  b) Wprowadzanie deklaracji wraz z lokalami i składnikami,
  c) Kryteria wyszukiwania w rejestrze kartotek, rejestrze lokali, rejestrze dokumentów (decyzji, deklaracji, zawiadomień itd.),
  d) Wyszukiwanie po adresie korespondencyjnym,
  e) Weryfikacja liczby osób zameldowanych a deklarowanych,
  f) Postępowania i decyzje (kwotowe i bez kwotowe),
  g) Zmiana metody rozliczania odpadów (np. z osób na wodę),
  h) Zawiadomienia,
  i) Punkty odbioru,
  j) Informacja o opłacie – z poziomu deklaracji czy kartoteki?,
  k) Funkcje masowe,
  l) Ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów bądź karty dużej rodziny.
 2. Emisja do Kart kontowych:
  a) Emisja kwot do Kart Kontowych, jak również: rodzaje emisji ze względu na lokale i przedmioty opodatkowania, funkcje powiązane z emisją, zestawienia),
  b) Cofanie emisji – przypadki,
  c) Dodatkowy przypis za brak segregacji.
 3. Usprawnienia w pracy przy najczęstszych operacjach:
  a) Usuwanie dokumentów (edycja numeracji),
  b) Masowe wystawianie zawiadomień z rejestru lokali,
  c) Wprowadzanie i zmiana składników wraz ze stawkami z podziałem na lokale zamieszkałe
  i niezamieszkałe,
  d) Możliwość wprowadzenia pojemnika z zmiennoprzecinkową częstotliwością,
  e) Wydruk tabeli prostej alternatywa dla ręcznego przepisywania,
  f) Wprowadzanie i zmiana składników wraz ze stawkami z podziałem na lokale zamieszkałe
  i niezamieszkałe,
  g) Grupowanie kartotek – słownik,
  h) Błędy na wydrukach (wynikające z rożnych przyczyn).
 4. System eOdpady – najważniejsze funkcje wspomagający pracę modułu:
  a) Zarządzanie PSZOK-iem,
  b) Przesył danych dotyczących ilości wywozu odpadów przez firmę wywozową,
  c) Układanie harmonogramu wywozu.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Problematyka związana z gospodarką odpadami w gminie – szkolenie prawno-modułowe (Opłata za Odpady)

Data szkolenia: 2021-05-12

  Nabywca
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Kontakt:
  Imię i nazwisko zgłaszającego:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:
  Dane osób zgłaszanych:
  Liczba uczestników:
  Imię i nazwisko uczestnika:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
  TakNie
  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
  TakNie
  Regulamin (wymagane):
  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
  Wpisz kod rabatowy

  * Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.