Skip to content

Pracownicze Plany Kapitałowe w module Kadry i Płace (II termin)

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Pracownicze Plany Kapitałowe w module Kadry i Płace

Termin: 30 marca 2021 r. Czas trwania: 10.00-11.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 23-03-2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
przygotowanie do obsługi PPK w module KiP,
– poznanie nowych funkcjonalności związanych z PPK,
– bezpośredni kontakt z projektantami programu,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM
1.Obsługa PPK w module Kadry i Płace:
• Parametry podstawowe składki na PPK (obowiązkowa pracownika/pracodawcy, dobrowolna pracownika/pracodawcy),
• Parametry dla płatnika (numer umowy kontakty, daty, konto do przelewów),
• Składniki do list płac,
• Parametry pracownika dla PPK (przystąpienie, rezygnacja, numery PPK i TFI),
• Informacje podstawowe od PPK dla danego pracownika,
• Ustawianie i generowanie Przelewu do TFI,
• Zestawienie składek dla listy płac – wydruk ,
• Informacja o szczegółowych danych Pracownika w PPK – podstawowe informacje,
• Wydruki – deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK,
• Okno zarządzaniem PPK (lista pracowników dostęp do funkcji z jednego miejsca),
• Zestawienie – lista osób do przystępujących do PPK.
2. ePracownik – portal dla pracownika zintegrowany z KiP.
3. Pytania i odpowiedzi.


Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Pracownicze Plany Kapitałowe w module Kadry i Płace (II termin)

Data szkolenia: 2021-03-30

  Nabywca
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Kontakt:
  Imię i nazwisko zgłaszającego:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:
  Dane osób zgłaszanych:
  Liczba uczestników:
  Imię i nazwisko uczestnika:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
  TakNie
  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
  TakNie
  Regulamin (wymagane):
  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
  Wpisz kod rabatowy

  * Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.