Skip to content

Podatek od nieruchomości w praktyce – aktualizacja orzecznictwa

Zapraszamy na szkolenie:

Podatek od nieruchomości w praktyce – aktualizacja orzecznictwa.

Termin: 15 grudnia 2023 r. Czas trwania: 10.00-13.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *350,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 12-12-2023 r. Możliwość otrzymania rabatu -> więcej szczegółów pod programem szkolenia.
Liczba miejsc ograniczona.

DLA KOGO?
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Podatków i Opłat Lokalnych,
– pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za naliczanie podatku od nieruchomości.

JAKIE KORZYŚCI?
szkolenie z udziałem niezależnego praktyka w zakresie podatku od nieruchomości,
materiały szkoleniowe,
– poznanie konkretnych przykładów,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze. .

Prowadzący: Doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej.

PROGRAM:
1. Jak ustawa traktuje współwłaścicieli jako podatników podatku od nieruchomości?
2. Przez kogo powinny być opodatkowane budynki na cudzym gruncie?
3. Jaki wpływ ma ewidencja gruntów i budynków na podmiotowy aspekt opodatkowania?
4. Posiadacz samoistny oraz użytkownik wieczysty – a podmiotowy aspekt opodatkowania.
5. Czy można żądać podatku od posiadaczy służebności przesyłu?
6. Czy zakłady budżetowe są podatnikami podatku od nieruchomości?
7. Jak odszukać spadkobierców podatnika? Jak ustalić zakres ich odpowiedzialności?
8. Czy każda umowa z gminą przenosi obowiązek podatkowy?
9. Jak definiowana jest na gruncie podatku od nieruchomości działalność gospodarcza?
10. Czy każdy przedmiot opodatkowania przedsiębiorcy jest związany z jego działalnością?
11. Jak opodatkować przedmiot opodatkowania którego przedsiębiorca jest współwłaścicielem (wespół z osobą która takiego statusu nie ma)?
12. Jak opodatkować obiekty wzniesione na cudzym gruncie?
13. Jak opodatkować podmiot, który posiada przedmioty opodatkowania Skarbu Państwa lub Jednostki Samorządu terytorialnego?
14. Jak opodatkować przedsiębiorcę posiadającego służebność przesyłu?
15. Jak rozumieć pojęcie związania przedmiotu opodatkowania z działalnością gospodarczą.
16. Jak rozumieć pojęcie zajęcia przedmiotu opodatkowania na prowadzenie działalności gospodarczej.
17. Jak opodatkowane są grunty pod farmami fotowoltaicznymi.
18. Jak opodatkowane są grunty podlegający rekultywacji.
19. Jak opodatkowane są obiekty budowlane posiadające cechy budynku (garaże, hale namiotowe, wiaty).
20. Jak opodatkowane są mieszkania wynajmowane przez przedsiębiorcę?
21. Kiedy mamy do czynienia z budynkiem? Ile ścian powinien mieć budynek, aby być opodatkowany.
22. Czy infrastruktura wod-kan jest związana z działalnością gospodarczą?
23. Czy parking może zostać opodatkowany jako budowla?
24. Co to znaczy wysokość w świetle?
25. Jak i czy opodatkować tymczasowe obiekty budowlane (obiekty niezwiązane trwale z gruntem).
26. Jak ustalić podstawę opodatkowania budowli (w tym w szczególności elektrowni wiatrowych, budowli całkowicie zamortyzowanych, budowli znajdujących się w posiadaniu spółek osobowych itd.)
27. Jak ustalić właściwą stawkę podatku w przypadku garaży wielostanowiskowych, domków letniskowych, lokali wynajmowanych krótkoterminowo itd.
28. Jaką powierzchnię budynku przyjąć jako powierzchnię użytkową (wskazaną w ewidencji gruntów, czy rzeczywistą).

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

Jak otrzymać kod rabatowy?
Warunkiem otrzymania kodu rabatowego jest wpisanie w polu ‘Kod rabatowy’, formularza zgłoszeniowego,  imienia i nazwiska osoby/nazwy jednostki polecanej do udziału w szkoleniu. Rabat w wysokości 20% zostanie naliczony zarówno polecającemu jak i poleconemu po weryfikacji obecności na szkoleniu.  

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Podatek od nieruchomości w praktyce – aktualizacja orzecznictwa

Data szkolenia: 2023-12-15

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.