Skip to content

Moduł Odpady – usprawnienia dla użytkowników

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

Moduł Odpady – usprawnienia dla użytkowników

Termin: 8 września 2020 r. Czas trwania: 10.00-12.30

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 04-09-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w urzędach miast i gmin, związkach samorządowych, zakładach komunalnych i jednostkach organizacyjnych.

JAKIE KORZYŚCI?
optymalizacja pracy w module Odpady,
uporządkowanie dotychczasowej wiedzy w ramach omawianego modułu,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Najważniejsze funkcje i ich lokalizacja:
– dodawanie nowych kontrahentów,
– dodawanie nowych rodzajów dokumentów wraz z numeracją ,
– wprowadzanie i zmiana składników wraz ze stawkami z podziałem na lokale zamieszkałe i niezamieszkałe,
– wprowadzanie deklaracji wraz z lokalami i składnikami,
– emisja kwot do Kart Kontowych, jak również: rodzaje emisji ze względu na lokale i przedmioty opodatkowania, funkcje powiązane z emisją, zestawienia),
– postępowania i decyzje (kwotowe i bez kwotowe),
– zawiadomienia,
– punkty odbioru,
– zestawienia.
2. Funkcje – najbardziej przydatne i ostatnio dodane:
– ścieżki szybkich dostępów do danych, takich jak kartoteki, lokale, dokumenty,
– omówienie kryteriów wyszukiwania w rejestrze kartotek, rejestrze lokali, rejestrze dokumentów (decyzji, deklaracji, zawiadomień itd.),
– informacja o opłacie,
– z poziomu deklaracji czy kartoteki?
– zakładka Współwłaściciele,
– zakładka Przypis/Odpis,
– funkcje masowe,
– usuwanie dokumentów (edycja numeracji),
– cofanie emisji,
– przypadki.
3. Integracja z pozostałymi modułami:
– Mieszkańcy (pytania o dane osobowe, zmiany adresów kontrahentów z gminy, zmiany adresów kontrahentów z poza gminy),
– Karty Kontowe,
– aplikacje webowe,
– integracja z czytnikami.
4. Najczęstsze problemy użytkowników:
– puste druki,
– problem z zatwierdzaniem deklaracji,
– decyzje,
– dziwne kwoty,
– zmiany stawek,
– zmiana na druku.
5. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Moduł Odpady – usprawnienia dla użytkowników

Data szkolenia: 2020-09-08

  Nabywca
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
  Nazwa instytucji:
  Ulica:
  Nr budynku:
  Nr lokalu:
  Kod pocztowy:
  Miejscowość:
  NIP:
  Kontakt:
  Imię i nazwisko zgłaszającego:
  Stanowisko:
  Email:
  Telefon:
  Dane osób zgłaszanych:
  Liczba uczestników:
  Uczestnicy:
  (Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
  TakNie
  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
  TakNie
  Regulamin (wymagane):
  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
  Wpisz kod rabatowy

  * Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.