Skip to content

FK – przepływy danych w modułach finansowych systemu ADAS

Zapraszamy na warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS:

FK – przepływy danych w modułach finansowych systemu ADAS

Termin: 30 września 2020 r. Czas trwania: 10.00-13.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *89,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 28-09-2020 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?
– użytkownicy modułu FK oraz modułów finansowych zainteresowani zintegrowanym przetwarzaniem danych  w urzędzie,
– Skarbnicy i Naczelnicy Wydziałów Finansowo-Budżetowych,
– Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych.

JAKIE KORZYŚCI?
usprawnienie pracy w module FK,
– zapoznanie z możliwościami modułów finansowych,
– poznanie konkretnych przykładów,
– bezpośredni kontakt z ekspertem,
– możliwość zadawania pytań w trakcie i po webinarze.

PROGRAM:
1. Przesył wprowadzonej faktury w systemie rejestru faktur do modułu FK:
– ustawienie parametrów przesyłu, dziennika i rodzaju dokumentu a także uzupełnienie słownika towarów klasyfikacją,
– konfiguracja szablonów,
– sposoby wysyłania faktur, edycja wysłanych dokumentów oraz cofanie wysyłki.
2. Emisja raportów kasowych z kasy do modułu FK:
– ustawienie parametrów przesyłu, uzupełnienie słownika należności klasyfikacją,
– konfiguracja szablonów,
– wysyłka raportów do FK, cofanie wysyłki.
3. Emisja danych z modułu kart kontowych do modułu FK:
– konfiguracja wybranych należności do wysyłki po stronie modułu KK,
– konfiguracja szablonów po stronie modułu FK,
– import danych w module FK,
– tworzenie dokumentów w module FK,
– cofanie wysyłki.
4. Przesył listy płac z modułu płace do modułu FK:
–  konfiguracja przesyłu,
– przesył listy płac do FK.
5. Emisja faktur z rejestru faktur do modułu kart kontowych.
6. Powiązania z innymi modułami systemu AdAS (Ewidencja i Kontrola Wydatków, Wyciągi bankowe).
7. Blok pytań i odpowiedzi.

Prowadzący:
Nasi trenerzy to wieloletni pracownicy i praktycy w obsłudze systemów ERP. Prowadzący partycypują w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Wiedza przekazywana w trakcie szkolenia jest oparta na doświadczeniu trenerów
w pracy z konkretnymi modułami. Szkoleniowcy dysponują wiedzą z zakresu przepisów prawa co znacząco ułatwia przekazywanie informacji, nie tylko pod kątem funkcjonalnym systemów.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

FK – przepływy danych w modułach finansowych systemu ADAS

Data szkolenia: 2020-09-30
Nabywca
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):
Nazwa instytucji:
Ulica:
Nr budynku:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Kontakt:
Imię i nazwisko zgłaszającego:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Dane osób zgłaszanych:
Liczba uczestników:
Uczestnicy:
(Należy podać imię, nazwisko, stanowisko, telefon oraz email uczestnika)
Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:
TakNie
Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:
TakNie
Regulamin (wymagane):
Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):
W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
(Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)
Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody
Wpisz kod rabatowy

* Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.