Skip to content

Dokumentowanie sprzedaży

Faktury,  Faktury korygujące oraz ewidencja podatku VAT (JPK)  – z uwzględnieniem najnowszych zmian

Zapraszamy na warsztaty doskonalące wiedzę dla użytkowników systemu AdAS:

Dokumentowanie sprzedaży

Faktury,  Faktury korygujące oraz ewidencja podatku VAT (JPK)  – z uwzględnieniem najnowszych zmian

Termin: 18 czerwca 2024 r. Czas trwania: 10.00-13.00

Narzędzie: Platforma webinarowa (Kliknij i poznaj szczegóły techniczne)

Cena: *359,00 zł./1 osobę – zgłoszenia przyjmujemy do 13-06-2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Opłata jest pobierana na pokrycie kosztów administracyjnych szkolenia.

DLA KOGO?

– Skarbnicy, Sekretarze, Naczelnicy Wydziałów, Kierownicy Referatów,

-Główni księgowi i pracownicy działów finansowo-księgowych,

-Osoby, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.

JAKIE KORZYŚCI?

Zaproponowane szkolenie w praktyczny sposób wskaże jak prowadzić bieżące rozliczenia podatku należnego, naliczanie podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykazywania w ewidencji JPK w odpowiednim momencie zobowiązania.

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady wystawiania
i przesyłania faktur papierowych, elektronicznych, ustrukturyzowanych oraz korygowania błędów
w dokumentach.

Podczas szkolenia wskazane zostaną etapy dokonywania rozliczeń podatku należnego.  

Dzięki szkoleniu osoby uczestniczące w szkoleniu poznają zasady dokumentowania sprzedaży, zasad opodatkowania transakcji, ujęcia w rejestrach sprzedaży oraz ewidencji JPK VAT. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do prawidłowego ewidencjonowania dokonywanej sprzedaży oraz sporządzania i wysyłania ewidencji JPK.

PROGRAM:

Podstawy prawne wystawiania faktur
-Aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur.
-Rozporządzenia wykonawcze do ustawy VAT dotyczące fakturowania.

Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT oraz czynności zwolnione z podatku od towarów i usług.

Ogólne zasady wystawiania faktur na przykładach
-Kiedy i komu obowiązkowo wystawić fakturę?
-Obowiązkowe dane na fakturze
-Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
-Faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru.
-Refaktury.
-Faktury uproszczone.
-Faktury do paragonów.
-Znaczenie umów cywilnoprawnych w zakresie terminu wystawiania faktur i rozpoznania momentu podatkowego.
-Terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne przykłady
-Moment podatkowy a moment wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady

Wystawianie faktur elektronicznych i faktur ustrukturyzowanych – podobieństwa i różnice
-Pojęcie faktury elektronicznej wg ustawy o VAT
-Zasady wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych
-Jak prawidłowo przechowywać i przekazywać kontrahentom faktury wystawione w formie elektronicznej?
-Jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury elektronicznej?
-Faktury ustrukturyzowany dobrowolne i obowiązkowe – komunikat MF, ważne zasady wystawiania i korygowania oraz wskazanie problemów przy rozliczaniu.

Korygowanie danych na fakturach
-Faktura korygująca a nota korygująca
-Dane jakie powinna zawierać faktura korygująca
Dane jakie powinna zwierać nota korygująca
-Korygowanie faktury korygującej
-Anulowanie faktur
-Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT
-Moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT

Ewidencja podatku VAT – JPK (kody, symbole GTU, procedury i inne oznaczenia) z uwzględnieniem zmian.

Panel dyskusyjny.
 

Prowadzący:

Wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wykładowca wyższych uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w tym studiów podyplomowych na wydziale Finansów UEK. Jest dyplomowanym księgowym, z kilkunastoletnim doświadczeniem na stanowisku głównego księgowego jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor pozycji książkowych oraz wielu publikacji o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych.

Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Sądów, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie
www.szkolenia.tensoft.pl lub przesłać faxem pobraną i wypełnioną kartę zgłoszenia.

KONTAKT
Tensoft Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole
Telefon: 77 540 78 40, kom. 602 358 748
Fax: 77 544 60 85
e-mail: szkolenia@tensoft.pl strona: www.szkolenia.tensoft.pl

Podejrzyj regulamin uczestnictwa w szkoleniach
Klauzula informacyjna RODO
Wydrukuj ofertę

Formularz zgłoszeniowy

Dokumentowanie sprzedaży

Data szkolenia: 2024-06-18

  Nabywca

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Odbiorca (w przypadku jednostek podległych):

  Nazwa instytucji:

  Ulica:

  Nr budynku:

  Nr lokalu:

  Kod pocztowy:

  Miejscowość:

  NIP:

  Kontakt:

  Imię i nazwisko zgłaszającego:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Dane osób zgłaszanych:

  Liczba uczestników:

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Stanowisko:

  Email:

  Telefon:

  Czy instytucja jest użytkownikiem modułu:

  TakNie

  Oświadczam, że szkolenie dla zgłaszanych pracowników ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, finansowanego w co najmniej w 70% ze środków publicznych:

  TakNie

  Regulamin (wymagane):

  Zgoda na uczestnictwo w szkoleniu (wymagane):

  W celu otrzymywania ofert szkoleniowych drogą elektroniczną prosimy o zaznaczenie poniższych zgód (niewymagane):
  (Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie 3 zgody)

  Aby otrzymywać oferty należy zaznaczyć wszystkie zgody

  Wpisz kod rabatowy

  Rabat zostanie uwzględniony na fakturze.