Urząd Stanu Cywilnego

Program Urząd Stanu Cywilnego jest programem służącym do wspomagania pracy Urzędu Stanu Cywilnego. Umożliwia on rejestrację aktów oraz wydawanie odpisów skróconych i zupełnych. Ponadto wspomaga wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (a także gromadzenie danych zwrotnych od kapłana – zaświadczeń potwierdzonych) oraz zapewnień przewidzianych w art. 54, ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r.

Program Urząd Stanu Cywilnego realizuje następujące funkcje:

 • Rejestrację i wydawanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz odpisów skróconych i zupełnych   
 • Obsługę przypisków do aktów   
 • Możliwość dodawania wzmianek dodatkowych powiązanych z danym aktem   
 • Redagowanie adnotacji w rubryce „Uwagi”   
 • Przy wprowadzaniu danych korzystanie z uprzednio wpisanych aktów:
  np. przy rejestracji aktu urodzenia można skorzystać z aktu małżeństwa rodziców albo przy wyborze małżonków można korzystać z ich aktów urodzenia   
 • Wyszukiwanie aktów poprzez skorowidz (szukanie może odbywać się po: nazwisku, dacie urodzenia, roku wydania aktu itp.)   
 • Redagowanie dowolnych decyzji   
 • Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986 – (zagranicznych)   
 • Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa potrzebnych przy ślubach konkordatowych   
 • Rejestrację zaświadczeń potwierdzonych przez kapłana   
 • Wydawanie zapewnień przewidzianych w art. 54, ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. Z 1986 r. Nr 36, poz. 180)   
 • Sporządzanie raportów okresowych   
 • Drukowanie zawiadomień do innych Urzędów Stanu Cywilnego o sporządzeniu przypisków po aktami urodzenia i małżeństwa

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).