Opłata uzdrowiskowa

Moduł Opłata uzdrowiskowa przeznaczony jest do prowadzenia naliczeń związanych z opłatą pobieraną za każdy dzień pobytu od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska.

 Możliwości modułu:

  • Ewidencję inkasentów zawierającą spis ich nieruchomości oraz dokonanych wpłat,
  • Rejestr wyciągów wraz z możliwością emisji do FK,
  • Rejestr faktur z możliwością dopisania wniosku o zaangażowanie oraz not korygujących,
  • Rejestr pism wysyłanych do inkasentów,
  • Możliwość sporządzenia zestawień takich jak ewidencja inkasentów, wykaz faktur, wykaz wszystkich wpłat, wykorzystanie budżetu wniosków o zaangażowanie, itp.
  • Współpraca, z jednolitą dla całego systemu ADAS, kartoteką osób i firm,
  • Słowniki niezbędne do poprawnego działania modułu.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).