Kasa

Obsługa kasy w urzędzie

Program Kasa umożliwia zautomatyzowanie obsługi kasy w czasie rzeczywistym, z księgowaniem raportów kasowych włącznie. Dokumenty rozchodowe i przychodowe drukowane są w postaci kwitów kasowych z nadaniem kolejnego numeru w ramach danej grupy dokumentów. Na bieżąco wykazywany jest aktualny stan kasy oraz tworzony raport kasowy. Zamknięty raport zostaje przekazany do modułu księgowego z automatyczną całkowitą, lub częściową dekretacją dokumentów. Zadekretowany raport kasowy można sprawdzić, wydrukować, uzupełnić i przekazać do kartoteki księgowej.

Możliwości Systemu Kasa:

  • Bieżąca obsługa klienta

    Funkcja ta realizuje podstawowe zadanie modułu , którym jest wystawianie dokumentów typu „kasa przyjmie” i „kasa wypłaci” w czasie rzeczywistym, bezpośrednio dla klienta. Wystawiony dokument na bieżąco aktualizuje stan gotówki w kasie. Kasjer jest więc zorientowany czy może przeprowadzić kolejną operację dla kolejnego klienta. System nie wymaga aby kasjer znał sposób księgowej dekretacji dokumentów, choć to podczas jego pracy przebiega analiza księgowa dokumentu i decyduje się sposób dekretacji. Jednak dzieje się to bez ingerencji kasjera. Możliwe jest prowadzenie wielu oddzielnych stanowisk kasowych. Moduł nie może pracować samo-dzielnie bez połączenia z głównym systemem finansowo-księgowym

  • Sporządzanie raportów kasowych

    Wszystkie wystawione dokumenty kasowe z danej kasy są zapisywane na bieżąco na raport kasowy z danego dnia. Rozróżniany jest raport „otwarty” czyli taki, do którego można dopisywać dokumenty i raport „zamknięty” . Raport zamknięty tworzy stan początkowy dla następnego raportu. Sporządzenie raportu polega na obliczeniu salda końcowego kasy i zmianie statusu raportu na „zamknięty”

  • Wydawnictwa

    Zbiorcze zestawienie obrotów kasy za miesiąc, w oparciu o dzienne raporty. Wydruki dokumentów wg wybranych kryteriów

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

Module is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Windows 10 – Windows 10 Pro, Windows 10 Education, and Windows 10 Enterprise. Mieszkańcy is supported on the in-market supported servicing branches of Windows 10 including - Current Branch, Current Branch for Business and the following Long-Term Servicing branch(es) - Long-term Servicing Branch(es).