e-Sprawozdania

  • Wprowadzenie dowolnego sprawozdania budżetowego do modułu sprawozdawczości w organie  z dowolnej jednostki poprzez sieć internetową
  • Dostęp do sprawozdania przez użytkowników w organie, natychmiast po wprowadzeniu go przez jednostkę organizacyjną
  • Możliwość wprowadzenia sprawozdań zarówno poprzez import z systemów księgowych jak i wprowadzenia go bezpośrednio w module e-Sprawozdania
  • Kopiowanie sprawozdań na kolejny miesiąc w celu jego modyfikacji aktualnymi danymi
  • Możliwość wydrukowania sprawozdań
  • Dostęp przez jednostki do aktualnych uchwał planów finansowych i ich zmian
  • Dostęp do danych dotyczących aktualnego wykonania wydatków i dochodów
  • Brak konieczności przesyłania jakichkolwiek plików między jednostką podległą a jednostką nadrzędną
  • Po wprowadzeniu sprawozdań możliwość ich zagregowania, a także automatycznego zaksięgowania kwot wykonania i zaangażowania po stronie organu
  • W przypadku prowadzonej księgowości danej jednostki poza tą jednostką np. w urzędzie e-Sprawozdania umożliwia kierownikowi bieżący dostęp do danych na temat aktualnego wykonania w stosunku do uchwalonego planu  

e-Sprawozdania jest „przedłużeniem” modułu sprawozdawczości budżetowej poprzez sieć internetową modułu F-K, do poszczególnych jednostek, w których są tworzone sprawozdania. Jeżeli jednostka ta wprowadzi jakiekolwiek sprawozdanie będzie ono dostępne od razu w organie. Analogicznie jeżeli organ wprowadzi uchwałę budżetową lub zmiany tej uchwały, dane te będą automatycznie dostępne w jednostkach organizacyjnych.

Korzyści z zastosowania e-Sprawozdań do wymiany sprawozdań w porównaniu do SJO BeSTi@

SJO BeSTi@ umożliwia jedynie dostęp do sprawozdań wykonanych przez jednostki ich agregację, wysyłkę do RIO.
e-Sprawozdania oprócz powyższych funkcjonalności umożliwia także np. księgowanie na podstawie sprawozdań jednostkowych kwot wykonania dochodów, wydatków, zaangażowania na wybrane konta księgowe w organie.
Bezpieczeństwo : System e-Sprawozdania wymienia dane z podsystemem zaplecza za pośrednictwem wytworzonych w tym celu usług sieciowych.  Dzięki temu portal użytkownika końcowego może być bez obaw wdrażany w infrastrukturze podmiotów trzecich (np.: dostawcy usług hostingowych) gdyż nie wymaga bezpośredniego dostępu do bazy danych zlokalizowanej chronionej infrastrukturze. Jednocześnie portal w pełni wspiera uwierzytelnianie i autoryzację swoich użytkowników co w połączeniu z możliwością pracy w ramach bezpiecznego połączenia SSL gwarantuje zachowanie poufności i integralności przesyłanych danych.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą jesteśmy otwarci na dokładniejsze omówienie i prezentację naszych rozwiązań.
Kliknij aby napisać

logo_win10

System is supported by Tensoft Sp. z o.o. on the following editions of Internet Explorer – Internet Explorer 11, and Microsoft Edge and is supported on all currently supported servicing branches of Windows 10