Od 1 stycznia 2012 roku właścicielem odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest Gmina. Reguluje to ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. "O zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw".

Zgodnie z powyższą ustawą Urząd Miasta ( Gminy), w przypadku osób fizycznych, będzie naliczał ,wystawiał decyzje a następnie windykował należności związane z opłatami za odpady stałe. W module Opłata za odpady naliczanie opłat odbywa się w oparciu o jedno z poniższych. W zależności od przyjętego wariantu, oprogramowanie umożliwia naliczenie opłaty proporcjonalnie do przyjętej stawki oraz :

  • a) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  • b) ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
  • c) powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty ustalonej

Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady, opłata naliczana jest na podstawie iloczynu liczby pojemników z odpadami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

Firma TENSOFT jest autorem oprogramowania o nazwie Opłata za Odpady które od 2010 roku z powodzeniem funkcjonuje w Urzędzie miejskim w Pszczynie.

W odpowiedzi na powtarzające się pytania oraz na pojawiające się oferty firm konkurencyjnych informujemy iż programy naszego autorstwa Mieszkańcy (ewidencja ludności) oraz USC będą przystosowane do współpracy ze ZMOKU.

Prace trwają. Obecnie oczekujemy na udostępnienie platformy testowej przez MSWiA. Jeśli pojawią się nowe informacje w tej sprawie będziemy je publikowali na naszej stronie www.tensoft.pl
fundusz   Firma Tensoft w oparciu o elementy systemu ADAS realizuje projekt e-OPLATY.geolog dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wdrożenie projektu ma zmienić formę komunikowania się przedsiębiorców i organów koncesyjnych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z obecnej tradycyjnej na elektroniczną. Komunikacja ma się odbywać przez elektroniczną skrzynkę podawczą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projektowany system ma się przyczynić do wzrostu jakości zadań i usług wykonywanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zapewnić przedsiębiorcom i organom koncesyjnym dostęp do przetwarzanych informacji związanych z opłatami z Prawa geologicznego i górniczego, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.

Spowoduje to zniesienie barier administracyjnych w relacji: przedsiębiorca-urząd i zwiększenie podaży usług w formie cyfrowej, co wpłynie na rozwój komunikacji elektronicznej, obniżenie kosztów działalności i oszczędność czasu.

System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

Dnia 20.08.2010 firma Tensoft uzyskała certyfikat na stosowanie Systemu Zarządzania
Jakością zgodny wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009
w zakresie : Projektowanie, wdrażanie oraz obsługa serwisowa systemów informatycznych w administracji publicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z certyfikatem.

certyfikat_500


Moduł Rejestry Alarmowe prowadzi 3 rejestry:
- rejestr osób poszukiwanych,
- rejestr zastrzeżeń lokali mieszkalnych,
- rejestr utraconych dowodów osobistych

Nowy moduł PROJEKT BUDŻETU
Szczegóły wkrótce
Nowy moduł STRAŻ MIEJSKA
Szczegóły wkrótce
Nowy moduł. OCENA PRACOWNIKÓW

W dniu 7 kwietnia 2007 w życie weszło rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych. Ocena powinna być przeprowadzona co najmniej raz na 2 lata. Specjalnie dla Państwa potrzeb stworzyliśmy Moduł Oceny Pracowników który ułatwi Państwu wykonanie sprawnej i szybkiej oceny pracowników.

Z gotowym produktem można zapoznać sie na stronie Ocena Pracowników.
Nowy moduł obsługi wszczęć, zaangażowań i umów

Moduł do obsługi wszczęć, zaangażowań i umów służy do ewidencji dokumentów związanych z wydatkami i jest przeznaczony dla kierowników referatów lub wydziałów a także dla osób odpowiedzialnych za realizację budżetu w zakresie wydatków.

Fila w Bydgoszczy

Z dniem 1 lipca 2006 roku firma Tensoft utworzyła filię w Bydgoszczy.
Zapraszamy do współpracy informatyków i JST z województwa kujawsko-pomorskiego.

Filia w Bydgoszczy
ul. Glinki 58
85-174 Bydgoszcz
tel.(0-52) 3711585
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l