Miniony rok był bardzo intensywny pod kątem aktywności i rozwoju firmy Tensoft.
Podsumowując ten czas pragniemy podzielić się z Państwem migawkami z naszych najciekawszych działań.