Nieopodatkowane działki w Twojej gminie?

Wczoraj pisaliśmy o planowaniu budżetu. Dziś pociągniemy ten temat. Wyzwania przed jakimi stoją budżety JST to niezmiennie efektywne planowanie, które przyczyni się do np. realizacji nowych inwestycji. Nie ma lepszego sposobu na efektywność jak zwiększenie dochodu.

Weryfikacja nieopodatkowanych działek może znacząco wpłynąć na zwiększenie wpływów do budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST). Proces ten polega na identyfikacji działek, które nie są objęte podatkiem od nieruchomości, a które powinny być opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z reguły proces weryfikacji bywa kosztowny i czasochłonny, wymaga zaangażowania dodatkowych zasobów ludzkich.

Z modułem GML dokonamy weryfikacja nieopodatkowanych działek, bez angażowania dodatkowych zasobów ludzkich. Już dziś zapytaj o szczegóły i zyskaj wpływy do budżetu!

W tym celu zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: handlowy@tensoft.pl lub 77 442 71 70.

Nowoczesne zarządzanie budżetem!

To już ostatni moment żeby projekt uchwały początkowej oraz wdrożenie uchwał zmieniających do sprawozdawczości w tym roku zrobić „na pstryk”. System budżet to nowoczesne zarządzanie budżetem. Dodatkowym kanałem dostępu do systemu Budżet jest aplikacja eBudżet.

Celem modułu eBudżet jest umożliwienie jednoczesnej i skoordynowanej pracy nad projektem budżetu niezależnie od tego czy wniosek jest tworzony przez wydział jednostki głównej, samodzielne stanowisko, czy kierownika jednostki zlokalizowanej w innej części gminy/miasta. Co ważne możliwe jest wykonywanie pracy przez każdą jednostkę z wykorzystaniem dowolnego kanału – można rozpocząć pracę nad materiałem planistycznym w aplikacji Budżet, a zakończyć za pomocą eBudżetu, z innego miejsca.

Zapraszamy do zapoznania się z potencjałem modułów.

W tym celu zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: handlowy@tensoft.pl lub 77 442 71 70.

Posiadaczy modułu budżet i eBudżet zapraszamy do udziału w webinarze: https://lnkd.in/dwPDym5j


XXXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

W minionych dniach mieliśmy przyjemność reprezentować Tensoft na XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziały w wydarzeniu. Były to dwa dynamiczne dni, poświęcone rozmowom z niemal 250 reprezentantami Jednostek Samorządu Terytorialnego. Mieliśmy okazje usłyszeć z jakimi problemami dziś mierzą się decydenci. To cenne informacje dla firmy, której misją jest informatyczne wspieranie samorządów w zakresie e-Usług oraz stałe podnoszenie efektywności administracji dzięki stosowaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych.

Już w poniedziałek!

Już 24 i 25 czerwca pojawimy się na XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Sesje panelowe gwarantują uczestnikom porcję wiedzy merytorycznej. Mamy nadzieję, że będzie ona zalążkiem do dalszych rozmów o praktycznych rozwiązaniach, które możemy wspólnie wdrożyć. Do zobaczenia w poniedziałek!

Mieszkańcy i jakość życia- wiodący temat cyklu webinariów Miesiąc Miejskich Technologii.

To już jutro! Weźmiemy udział w webinarze organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju. Uchylimy na nim rąbka tajemnicy o nowoczesnym Portalu e-Usług dla mieszkańców.

🗓️ wtorek, 4 czerwca
🕚 11:00

To wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach, które mogą poprawić jakość życia w samorządzie.
Zarejestruj się 👉 https://lnkd.in/dfaYkkHy

Indywidualne konsultacje również przewidujemy 😉 Po więcej szczegółów zapraszamy do naszego działu handlowego: handlowy@tensoft.pl lub 77 442 71 70.

Projekt LIFE- szkolenia dla gmin

Wczoraj zakończyliśmy cykl szkoleń dla gmin w ramach projektu LIFE.

SYSTEM IT Z MODUŁEM REGIONALNEGO ROZPROSZONEGO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU LIFE19, GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL”, ma na celu wykonanie i dostarczenie systemu informatycznego służącego do obsługi działań związanych z realizacją programu ochrony powietrza w województwie opolskim. System ma służyć jako wsparcie dla pracowników miast, gmin, powiatów, urzędu marszałkowskiego zaangażowanych w realizację programu oraz dla mieszkańców województwa opolskiego. W przypadku mieszkańców system ma pełnić funkcję informacyjną i zachęcającą do podjęcia działań, związanych z ochroną powietrza. Ideą przyświecającą powstaniu systemu są lepsze rezultaty realizacji zadań i obowiązków wynikających z POP. Dzięki obecności statystyk i sugestii generowanych przez system informatyczny, użytkownicy otrzymają dane stanowiące podstawę do ewentualnych korekt założeń POP przyczyniając się do jego polepszenia i urealnienia. Obsługa wniosków i rozliczeń ma na celu zmniejszenie nakładu pracy oraz niwelację barier, które dziś mogą zniechęcać do wymiany źródła ciepła. System zapewni możliwość rocznej sprawozdawczości z POP, zastępując dotychczas stosowane rozwiązanie.

Swoim zakresem system obejmuje wszystkie 71 gmin województwa opolskiego. W ramach projektu każda z gmin otrzymała czujnik jakości powietrza, z którego wyniki wizualizowane są w Systemie IT.

System IT z Modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim, składa się min. z:

Modułu Akwizycji wymian;
Modułu Eko wniosek;
Modułu Rozliczenie Dotacji;
Modułu Planowanie POP;
Modułu Sprawozdania POP;
Modułu Info o środowisku;
Modułu Info o jakości powietrza;
Modułu Administracyjno-koordynacyjnego.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dziękujemy za Państwa poświęcenie wynikające z misji służenia mieszkańcom.

 

Życzymy, aby trud Państwa pracy został zauważony i doceniony przez mieszkańców całej wspólnoty.

 

Niech Państwa praca przynosi Wam satysfakcję, a współpraca z administracją rządową będzie przyjazna i nastawiona na współdziałanie.

KSeF – MF podało nową datę!

KSeF to cyfrowa rewolucja w fakturowaniu, o której słyszeli już chyba wszyscy. Papier trafi do lamusa, a elektroniczne faktury będą gromadzone w jednym systemie. Nie będzie potrzeby pobierania i wysyłania plików do kontrahenta e-mailowo.

Decyzja o uruchomieniu KSeF podjęto poprzednio w marcu 2020 roku, ale wyniki audytu wykazały brak spełnienia wymagań jakościowych i wydajnościowych. System KSeF nie był gotowy do uruchomienia w 2024 roku. Groziło paraliżem gospodarki.

Obowiązkowy KSeF zacznie obowiązywać w 2026 roku, od lutego dla dużych firm, które w 2025 roku miały obrót w wysokości 200 mln zł, a dla wszystkich pozostałych przedsiębiorców od kwietnia 2026 roku.

                                                                          

Gratulujemy zwycięzcom!

 

„To piękne, gdy człowiek jest dumny ze swojego miasta,
lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być z niego dumne.”

Abraham Lincoln

 

 

                                                                          

Zgodnie z projektem ustawy…

Jak bardzo stresujące są dla Was stwierdzenia zaczynające się od: „Zgodnie z projektem ustawy…”? W Tensoft dbamy aby poziom stresu związany ze zmianami prawnymi by był jak najniższy.

Dlatego zgodnie z projektem ustawy 😉 o zwrocie części podatku rolnego za 2024 w drodze decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta dostosowujemy moduł podatki (https://lnkd.in/dRfZNuEm). Będzie on aktualizował wysokość podatku rolnego z uwzględnieniem iloczynu liczby hektarów przeliczeniowych gruntów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r. oraz różnicy między ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2024 r. oraz ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2023 r. Pozwoli to na sprawne wydanie decyzji zmieniającej w kwestii wysokości podatku rolnego.

Z Tensoft projekt zmian w ustawie nie taki straszny jak go malują prawda? 🙂