Projekt LIFE- szkolenia dla gmin

Wczoraj zakończyliśmy cykl szkoleń dla gmin w ramach projektu LIFE.

SYSTEM IT Z MODUŁEM REGIONALNEGO ROZPROSZONEGO MONITOROWANIA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU LIFE19, GIE/PL/000398 – LIFE_AQP_OPOLSKIE_2019.PL”, ma na celu wykonanie i dostarczenie systemu informatycznego służącego do obsługi działań związanych z realizacją programu ochrony powietrza w województwie opolskim. System ma służyć jako wsparcie dla pracowników miast, gmin, powiatów, urzędu marszałkowskiego zaangażowanych w realizację programu oraz dla mieszkańców województwa opolskiego. W przypadku mieszkańców system ma pełnić funkcję informacyjną i zachęcającą do podjęcia działań, związanych z ochroną powietrza. Ideą przyświecającą powstaniu systemu są lepsze rezultaty realizacji zadań i obowiązków wynikających z POP. Dzięki obecności statystyk i sugestii generowanych przez system informatyczny, użytkownicy otrzymają dane stanowiące podstawę do ewentualnych korekt założeń POP przyczyniając się do jego polepszenia i urealnienia. Obsługa wniosków i rozliczeń ma na celu zmniejszenie nakładu pracy oraz niwelację barier, które dziś mogą zniechęcać do wymiany źródła ciepła. System zapewni możliwość rocznej sprawozdawczości z POP, zastępując dotychczas stosowane rozwiązanie.

Swoim zakresem system obejmuje wszystkie 71 gmin województwa opolskiego. W ramach projektu każda z gmin otrzymała czujnik jakości powietrza, z którego wyniki wizualizowane są w Systemie IT.

System IT z Modułem regionalnego rozproszonego monitorowania jakości powietrza w województwie opolskim, składa się min. z:

Modułu Akwizycji wymian;
Modułu Eko wniosek;
Modułu Rozliczenie Dotacji;
Modułu Planowanie POP;
Modułu Sprawozdania POP;
Modułu Info o środowisku;
Modułu Info o jakości powietrza;
Modułu Administracyjno-koordynacyjnego.

Dzień Samorządu Terytorialnego

Dziękujemy za Państwa poświęcenie wynikające z misji służenia mieszkańcom.

 

Życzymy, aby trud Państwa pracy został zauważony i doceniony przez mieszkańców całej wspólnoty.

 

Niech Państwa praca przynosi Wam satysfakcję, a współpraca z administracją rządową będzie przyjazna i nastawiona na współdziałanie.