Zyskaj środki na cyfryzację.

Czwartkowy poranek zaczynamy dobrymi wiadomościami. Samorządy znów mają szanse na skorzystanie z puli środków na testowanie oprogramowania. Tak! Dobrze Państwo myślicie. Ruszyła dodatkowa runda dofinansowań w ramach Giełdy Miejskich Technologii. Tym razem pula środków to 1,3 mln złotych brutto. Nabór wniosków grantowych będzie trwał od 7-20/08. Jednak już dziś możemy Państwa wesprzeć wiedzą jak otrzymać grant na testowanie. Niezdecydowanym podpowiedzieć e-Obywatel (https://bit.ly/e-Obywatel ) czy Dokus (https://bit.ly/EZD-DOKUS). Portal mieszkańca czy Elektroniczny System Obiegu Dokumentów. Wnioski i formularze dla mieszkańca czy pełnoprawny system klasy EZD. Płatności on-line czy usługa e-doręczeń, e-nadawcy. Powiadomienia sms czy cyfryzacja dokumentów. Na te i inne pytania pomożemy Państwu znaleźć odpowiedź. Zapraszamy do kontaktu.Chcesz dowiedzieć się więcej????? Zadzwoń +48 608 842 504.

Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników.

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyły się kolejne warsztaty doskonalące dla użytkowników systemu AdAS. Warsztaty poprowadził dla Państwa Marcin Kaczmarek. Marcin jest osobą z wieloletnią praktyką w obsłudze systemów ERP. Partycypuje w procesie tworzenia i aktualizacji programów obsługujących Administrację Publiczną i klientów biznesowych. Przede wszystkim nie można Marcinowi odmówić wiedzy z zakresu przepisów prawa, co znacząco ułatwia przekazywanie informacji o systemie, nie tylko pod kątem funkcjonalnym ale i użytkowym. Webinar poświęcony został zmianom w zwrocie podatku akcyzowego dla rolników i uaktualnieniu wiedzy o module. W szczególności zwrócono uwagę na:

-Nowe sposoby liczenia limitów i zwrotów podatku akcyzowego dla nowych wniosków w 2023 roku.

-Zmianę limitu i wyliczenie kwoty zwrotu dla rolników składających nowy wniosek w 2023 roku.

-Wyliczanie zwrotu podatnikom posiadającym inne zwierzęta niż bydło, a składającym faktury za 1 okres.

-Nowe wzory decyzji (określającej, zmieniającej, odmawiającej).

-Współpraca z EGiB i konfiguracja połączenia z GML.

-Ujęcie według widoku geodezyjnego.

-Porównywanie danych podatkowych z EGiB.

-Konfiguracja deklaracji, informacji podatkowych, dodawanie załączników.

-Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę.

-Sprzedaż karty z przeniesieniem danych na inną kartę. Nowa prezentacja zmian danych osobowych dla listy osób.

-Sprawozdanie Rb27s oraz skutki obniżenia stawek – nowy sposób zapamiętywania danych.

-Współpraca z obiegiem dokumentów i repozytorium.

-Praktyczne wskazówki porządkowania danych.

Dziękujemy za udział w spotkaniu. Zapraszamy śledzenia Akademii Tensoft, aby być na bieżąco z proponowanymi szkoleniami: https://www.tensoft.pl/akademia-tensoft/.

Integracja z e-Doręczeniami

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Cyfryzacji 10 grudnia 2023 wejdzie w życie obowiązek stosowania
e-Doręczeń w samorządach.

W skrócie i dla przypomnienia system e-doręczeń to kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, spełniająca wymóg stosowania e-korespondencji w kontaktach z administracją. Warto zaznaczyć, że  e-doręczenie gwarantuje poufność korespondencji, chroni przed kradzieżą, uszkodzeniem czy ingerencją w treść. Elektroniczny list polecony trafia ekspresowo i bezpośrednio zawsze do właściwego adresata, który otrzyma elektroniczne powiadomienie o wiadomości  w skrzynce odbiorczej.

Usługa e-doręczeń pozwala na zastąpienie papierowego dziennika pocztowego. Jednak wymaga to odpowiedniego przygotowania jakim jest zaopatrzenie się w odpowiedni program do zarządzania dokumentacją. Jako Tensoft Sp. o.o. jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa przez proces wdrożenia niezbędnego oprogramowania jakim jest system do elektronicznego zarządzania dokumentacją DOKUS (www.dokus.pl) począwszy od analizy przedwdrożeniowej, przez wdrożenie i szkolenia oraz opiekę autorską. W ramach systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją DOKUS również pozwala na:

  • Rejestrację korespondencji przychodzącej (ePUAP, mail, faks, poczta),
  • Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej / wychodzącej,
  • Weryfikacja podpisów elektronicznych,
  • Automatyczna rejestracji przesyłek ePUAP,
  • Wizualizację załączników bezpośrednio w systemie,
  • Generowanie raportu przesyłek na pocztę,
  • Prowadzenie składów chronologicznych,
  • Obsługę wielu punktów kancelaryjnych,
  • Wielopoziomową dekretację.

Odpady płynne- odpowiedź na zmiany w przepisach

Szanowni Państwo w nawiązaniu do zmian w przepisach, które niesie ze sobą tzw. dyrektywa ściekowa przygotowaliśmy dla Państwa narzędzie pozwalające na sprawną i przejrzystą egzekucję tychże postanowień. Zapraszamy do kontaktu z działem handlowym, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji o możliwości wdrożenia oprogramowania do ewidencji zbiorników bezpodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.